Regulamin

Witaj na naszej stronie. Poprzez dalsze przeglądanie i korzystanie z naszej strony zgadzasz się postępować zgodnie z i jesteś zobowiązany, następującymi warunkami i postanowieniami użytkowania, które razem z naszą polityką prywatności regulują stosunek między LingTip.pl a Tobą odnośnie niniejszej strony. W przypadku niewyrażenia zgody na te warunki prosimy opuścić naszą witrynę.

Wspomniane terminy ‘LingTip.pl’ albo ‘my’ odnoszą się do właściciela/właścicieli niniejszej strony internetowej. Korzystanie z zawartości tej strony uzależnione jest od następujących zasad użytkowania:
Treść niniejszych stron służy jedynie ogólnej informacji. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ani my, ani żadna strona trzecia nie zapewniamy żadnej gwarancji co do dokładności, aktualności, kompletności lub stosowności informacji i materiałów znalezionych, lub oferowanych na niniejszej stronie dla jakichkolwiek celów. Przyjmują Państwo do wiadomości, iż takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy, a my kategorycznie, do zakresu dozwolonego przez prawo, wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy.

Wykorzystanie wszelkich informacji i materiałów udostępnionych w witrynie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, LingTip.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności. Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że jakiekolwiek produkty, usługi czy informacje dostępne poprzez niniejszą stronę spełniają Państwa określone wymagania.

Niniejsza strona zawiera materiały stanowiące naszą własność lub na nas zarejestrowane. Materiały te obejmują, ale nie ograniczają się do projektu, opracowania graficznego, stylu, wyglądu i ilustracji. Kopiowanie inne niż zgodnie z prawami autorskimi, które stanowią część niniejszych warunków i postanowień, jest zabronione.

Wszystkie znaki towarowe wykorzystane na niniejszej stronie, które nie są własnością lub nie są zarejestrowane na operatora, są na stronie objaśnione. Nieuprawnione korzystanie z tej strony może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i / lub za przestępstwo.

Od czasu do czasu, na niniejszej stronie mogą znajdować się linki do innych stron. Linki te są podane dla Państwa wygody, aby zaoferować dalsze informacje. LingTip.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. LingTip.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na stronie oraz zmian treści związanych ze stroną bez uprzedzenia.

%d bloggers like this: