Angielski alfabet fonetyczny

 

angielski alfabet fonetyczny transkrypcja fonetyczna samogłoski dyftongi spółgłoski[kən   ˈriːd ˈðɪs?]

Spotkałeś może się już z podobnymi znakami i zastanawiasz się, co mogą one oznaczać?

To znaki IPA (International Phonetic Alphabet), czyli znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego. Stosowany jest on do zapisu fonetycznego, czyli zapisu wymowy, między innymi języka angielskiego.

Zapis angielskiego w przeciwieństwie do polskiego, nie jest fonetyczny, oznacza to, że nie czyta się go, tak jak się go pisze. Dlatego w zależności od słowa, w którym się znajdują poszczególne litery, mogą mieć różną wymowę, np. w słowie wood, oo czytamy jako ʊ, czyli polskie u, natomiast w słowie door, oo czytamy jako ɔ: (długie o). Z tego powodu też niezbędne jest sprawdzenie w słowniku wymowy każdego nowego słowa, którego chcemy się nauczyć.

W angielskim alfabecie fonetycznym występuje 36 znaków, 12 z nich to samogłoski (dla porównania, w polskim jest ich jedynie 8), 24 to spółgłoski. Jeden symbol reprezentuje jeden dźwięk. Warto poznać różnice w wymowie poszczególnych dźwięków, ponieważ wiele z nich różni się od ich polskich odpowiedników lub takich nie posiada.

Zauważ, że wymowa słów zapisana w alfabecie fonetycznym zazwyczaj umieszczana jest w nawiasach kwadratowych [] albo między dwoma ukośnikami //.

 

Głowa do góry! Nauczenie się tego alfabetu jest łatwiejsze niż wydaję się to na początku ?

W tym artykule zajmiemy się zapisem fonetycznym angielskich:

Angielskie spółgłoski (consonants)

Większość spółgłosek w angielskim odpowiada w wymowie polskim spółgłoskom. Zwróć jednak szczególną uwagę na te głoski, które są inne lub wcale nie występują w polskim, np. θ, ð, ŋ, r itd.

wymowa angielskich amerykańskich spółgłosek wał dziąsłowy podniebienie twarde miękkie głośnia aparat mowy

ZNAK WYMOWA SPÓŁGŁOSEK
Spółgłoski oznaczone tym kolorem wymawiamy przy zbliżeniu warg do siebie.

p

wymowa angielska pronunciation english pBrzmi podobnie do polskiego p, ale …

 • [pʰ] — na początku sylaby akcentowanej wymawiane jest z przydechem [pʰ]
 • [p|] — na końcu wyrazu jest jedną ze stop consonants (spółgłosek zwartych), [p] zostaje więc częściowo “połknięte”, wypowiedziane bez wydechu.

 

 • pit [pɪt] (dół) a dokładniej wymawiane jest jako [ɪt]
 • map [mæp] (mapa) dokładniej: [p|]

b

wymowa angielska pronunciation english b

Brzmi jak polskie b, ale wymawiane trochę mniej energicznie

[b|] – na końcu wyrazu jest jedną ze stop consonants, [b] zostaje więc częściowo “połknięte”, wypowiedziane bez wydechu.

 

 • ban [bæn] (zakaz)
 • cab [b|] (taksówka) – b jest tutaj “połknięte” [b|] (czyt. stop consonants)

m

wymowa angielska pronunciation english m

Wymawiane dokładnie tak samo, jak polskie m

 • mummy [mʌmi] (mumia)
 • lamb [læm] jagnię, baranek

w

wymowa angielska pronunciation english w

Brzmi dokładnie jak polskie ł

 • wave [weɪv]  (fala)
 • award [əˈwɔːrd] (nagroda)

 

Spółgłoski oznaczone tym kolorem wymawiamy przy zbliżeniu górnych zębów do dolnej wargi 

f

wymowa angielska pronunciation english f

Wymawiane dokładnie jak polskie f

 • fat [fæt] (tłuszcz)
 • mafia [mæfiə] (mafia)

v

wymowa angielska pronunciation english v

Brzmi dokładnie jak polskie w

 • van [væn] (furgonetka)
 • move [muːv] (ruszać się)

 

Spółgłoski oznaczone tym kolorem wymawiamy z wytkniętym językiem

θ

th θ wymowa angielska

Brzmi jak f wymawiane, gdy czubek języka i krawędzie boczne luźno dotykają siekaczy. Jak s z końcem języka przy zębach.

Uwaga! Ten dźwięk nie jest ani polskim t ani  f.
Ponieważ θ nie istnieje w języku polskim zwróć na nie szczególną uwagę.

 • think [ˈθɪŋk] (myśleć)
 • both [boʊθ] (oboje)

Więcej na temat [θ] znajdziesz TUTAJ.

 

ð

th ð wymowa angielska

d wymawiane, gdy czubek języka i krawędzie boczne luźno dotykają siekaczy, podobnie jak θ.
Jak z z końcem języka przy zębach.

Ta głoska nie istnieje w języku polskim i nie jest zastępowalna przez d ani przez w
Uwaga! Ten dźwięk nie jest ani polskim d ani w.  Ponieważ ð nie istnieje w języku polskim zwróć na nie szczególną uwagę.

 • this [ðɪs] (ten)
 • mother [ˈmʌðər] (matka)

Więcej na temat [ð] znajdziesz TUTAJ.

 

Spółgłoski oznaczone tym kolorem wymawiamy przy zbliżeniu przedniej części języka do dziąseł
(dotyka więc tak zwany wał dziąsłowy).

n

Podobne do polskiego n , ale z czubkiem języka nie dotykającym górnych zębów,
za to przylegającym do wału dziąsłowego LINK (z językiem trochę bardziej cofniętym)

 

 • nap [næp] (drzemka)
 • nanny [næni] (niania)

l

wymowa angielska pronunciation english l

W języku angielskim istnieją dwa rodzaje l:

 • clear/light l (jasne l), które wymawiane jest jak polskie l, z językiem dotykającym wału dziąsłowego (w porównaniu do polskiego l język jest położony troszkę głębiej)

 • wymowa angielska pronunciation english dark lltak zwane dark l (ciemne l), które występuje tylko na końcu wyrazu.  Dark l przypomina polskie ł w wymowie kresowej — tył języka podniesiony jest w kierunku podniebienia miękkiego.

Czasami dark l zapisywane jest jako [ɫ] w transkrypcji fonetycznej. Jednak zazwyczaj transkrybuje się je jako [l], tak samo jak clear l.

 • label [leɪbəl]
 • lolly [ˈlɑːli]US [lɒli]BR
 • pull [pʊl]

 

t

Podobne do polskiego t , ale z czubkiem języka nie dotykającym górnych zębów,
za to przylegającym do wału dziąsłowego
(z językiem trochę bardziej cofniętym)

W angielskim istnieją aż cztery rodzaje [t] (tak zwane alofony):

 • [tʰ] — na początku sylaby akcentowanej wymawiane jest z przydechem [tʰ]
 • [t|] — na końcu wyrazu jest jedną ze stop consonants, [t] zostaje więc częściowo “połknięte”, wypowiedziane bez wydechu.
 • [ɾ]  — flap t – ten dźwięk jest charakterystyczny dla wymowy amerykańskiej i nie znajdziesz go na przykład w mowie brytyjskiej. Flap t występuje tylko między samogłoskami i brzmi bardziej jak szybkie [d] niż [t].
 • [ʔ] — glottal stop (zwarcie krtaniowe) to dźwięk, który wydajemy na przykład, gdy mówimy nie-e albo a-ha, to szybkie zamkniecie i otwarcie strun głosowanych, wymawiane bez podmuchu powietrza. Glottal stop często znajdziesz w brytyjskiej odmianie angielskiego.
  Glottal stop znajdziesz przed nieakcentowaną sylabą z dźwiękiem [n].

 

 • tunnel [thʌnəl] zazwyczaj zapisywane po prostu jako: [tʌnəl]
 • mat [t|] zazwyczaj jako: [mæt]
 • later [ˈleɪɾər] (tylko w amerykańskim angielskim) zazwyczaj jako: [ˈleɪtər]
 • button [ˈbʌʔn] zazwyczaj jako [ˈbʌtn]

 

d

Podobne do polskiego d, ale z czubkiem języka nie dotykającym górnych zębów, za to przylegającym do wału dziąsłowego (z językiem trochę bardziej cofniętym)

[d|] – na końcu wyrazu jest jedną ze stop consonants, [d] zostaje więc częściowo “połknięte”, wypowiedziane bez wydechu.

 • dog [dɔːɡ]US [dɒg]BR (pies)
 • bird [bɜːrd|] (ptak) – d jest tutaj “połknięte” [d|] (czyt. stop consonants)

s

wymowa angielska pronunciation english s
Podobne do polskiego s, ale brzmi trochę sepleniąco
język jest bardziej cofnięty niż przy wymowie polskiegos*(sprawdź także wymowę końcówki -s)

 • snake [sneɪk] (wąż)
 • mass [mæs] (masa)

z

wymowa angielska pronunciation english zPodobne do polskiego z, ale brzmi trochę sepleniąco
język jest bardziej cofnięty niż przy wymowie polskiego zzucchini [zuːˈkiːni] (cukinia)

 • buzz [bʌz] (bzyczenie)

r

wymowa angielska pronunciation english r polskie i amerykańskieWymowa r w angielskim różni się od wymowy polskiej
— język podnosi się ku podniebieniu twardemu, ale go nie dotyka.

 • rat [ræt] (szczur)
Spółgłoski oznaczone tym kolorem wymawiamy z językiem stykającym się z tylną częścią wałka dziąsłowego, trochę dalej niż spółgłoski [l], [t], [d], [s], [z].

ʃ

ʃ wymowa angielska sz english

Bardziej miękkie niż polskie sz
(między polskim sz a ś)

 • shell [ˈʃel] (muszla)
 • cushion [ˈkʊʃən] (poduszka)

 

ʒ

ʒ wymowa angielska ż pronunciation english

Bardziej miękkie niż polskie ż
(między polskim ż a ź)

 • genre [ˈʒɑːnrə]US [ˈʒɒnrə]BR (rodzaj)
 • vision [ˈvɪʒən] (wizja)

ʧ

Bardziej miękkie niż polskie cz
(między cz a ć)

 

 • China [ˈtʃaɪnə] (Chiny)
 • match [ˈmætʃ] (mecz)

 

ʤ

Bardziej miękkie niż polskie
(między polskim a)

 • jeep [ˈdʒiːp]
 • large [ˈlɑːrdʒ] wielki
Spółgłoskę oznaczoną tym kolorem wymawiamy, gdy środkowa część języka dotyka podniebienia twardego.

j

wymowa angielska pronunciation english j

Podobne do polskiego j z mniej uniesioną środkową częścią języka

 • yes [jes] (tak)
Spółgłoski oznaczone tym kolorem wymawiamy przy zbliżeniu tyłu języka do podniebienia miękkiego 

k

wymowa angielska pronunciation english k
Wymawiane mniej więcej jak polskie k, ale…

 • na początku sylab akcentowanych wymawiane jest z przydechem [kʰ])
 • [k|] – na końcu wyrazu jest jedną ze stop consonants, [k] zostaje więc częściowo “połknięte”, wypowiedziane bez wydechu.

 

 • cut [ʌt] ciąć, kroić, zazwyczaj zapisywane w alfabecie fonetycznym po prostu jako [kʌt]

g

wymowa angielska pronunciation english g

Jak polskie g, ale wymawiane trochę mniej energicznie.

[g|] – na końcu wyrazu jest jedną ze stop consonants, [g] zostaje więc częściowo “połknięte”, wypowiedziane bez wydechu.

  • good [gʊd] (dobry)

  • beg [beɡ|] (żebrać) – g jest tutaj “połknięte” [g|] (czyt. stop consonants)

ŋ

ng ŋ wymowa angielska fonetyka english

Tworzy się, gdy próbujemy wypowiedzieć ng, ale bez wymawiania g na końcu — tył języka przywiera do podniebienia miękkiego (tyłu podniebienia).

W polskim występuje w takich wyrazach jak bank czy kangur.

  • sing [ˈsɪŋ] (śpiewać)

  • bring [ˈbrɪŋ] (przynosić)

Więcej na temat [ŋ] znajdziesz TUTAJ.

Spółgłoskę oznaczoną tym kolorem produkuje się w głośni

h

wymowa angielska pronunciation english h

Wymawiane podobnie do polskiego polskie h, ale w języku angielskim h jest łagodniejsze.
Praktycznie jest łagodnym wydechem i nie wymaga tak dużo energii jak wymowa polskiego h.
Wymowa h zależy również od dźwięku jaki po nim występuje.

  • hungry [hʌŋgri] (głodny)

  • honey [hʌni] (miód)

 

Angielskie samogłoski (vowels)

Nauka wymowy angielskich samogłosek może być nie lada wyzwaniem dla Polaków. W angielskim jest ich więcej niż w polskim i często brzmią one dość różnie od naszych rodzimych odpowiedników. Dlatego warto skupić się na ich opanowaniu. :)

W angielskim głoski (czyli dźwiękowe odpowiedniki liter) dzielimy na krótkie i długie; krótkie, wymawiane są krótko (w języku polskim wszystkie głoski są krótkie), a długie wymawiamy nieco dłużej, bardziej je akcentując.

 

angielskie brytyjskie amerykańskie samogłoski diagram porównanie z polskimi polski fonetyka fonologia angielska

Samogłoski krótkie

W angielskim występuje 7 samogłosek krótkich, oto i one:

ZNAK WYMOWA KRÓTKICH SAMOGŁOSEK

ə

[ə] to dźwięk zwany schwa/shwa. Przy jego wymowie musisz się rozluźnić.
To dźwięk przypominający krótkie i leniwe polskie e.

 

? usta,  ? policzki

   • rozluźnione

 ?  szczęka

   • minimalnie uchylona

?  język

   • lekko tylko wysunięty do przodu

W takiej pozycji można wydać ten dźwięk samoczynnie przy najmniejszym otwarciu ust.

AUDIO

Przykłady:

  • about [əˈbaʊt]
  • data [ˈdeɪtə]

AUDIO

 

ʌ

[ʌ] i shwa to pratycznie ten sam dźwięk. Jedyną różnicą jest to, że przy wymowie [ʌ]  bardziej opada szczęka. [ʌ]  to akcentowana wersja shwa. Dlatego też oba te dźwięki są bardzo wyluzowane, przy ich wymowie twoje usta będą dość zrelaksowane.

? usta,  ? policzki

  • rozluźnione, w neutralnej pozycji

?  język

  • lekko wysunięty do przodu

!?  szczęka

  • przy wymowie [ʌ] usta są średnio otwarte
   (przy wymowie [ə] usta są tylko minimalnie uchylone)

Prosto mówiąć, żeby wypowiedzieć  [ʌ] powiedź [ə] i bardziej otwórz usta, i voilà!

AUDIO

 • love [lʌv] (kochać)
 • blood [blʌd] (krew)
AUDIO

æ

Jak widać po zapisie [æ] w alfabecie fonetycznym, [æ] brzmi jak dźwięk pomiędzy polskim [a] oraz [e].

Przy wymowie [æ] skup się na ułożeniu języka i szczęki:

? szczęka

   • opada dosyć nisko – szeroko otwarte usta

?  język

   • czubek języka dotyka dolnych zębów
   • język być dość szeroki i płaski
   • tył języka lekko uniesiony

 

AUDIO albo filmik

Przykłady:

  • cat [kæt] (kot)
  • apple [æpl] (jabłko)

 

AUDIO

 

Wyjątki!

Jeśli po dźwięku [æ] znajduje się [n] albo [m] pomiędzy nie wstawiamy zrelaksowany dźwięk schwa [ə].

UWAGA! Niestety ta zmiana nigdy nie jest uwzględniona w transkrypcji fonetycznej, musisz o niej pamiętać!
Znaczy to, że jeśli w transkrypcji fonetycznej jakiegoś słowa znajdziesz zbitkę [æn], albo [æm] powinieneś przeczytać ją jako [æən], albo [æəm] mimo że zapis wcale na to nie wskazuje.

[æn] → [æən]
[æm] → [æəm]

Przykłady:

 • man [mæn]  → czytaj jako → [m  æ  ə  n]
 • land [lænd] → czytaj jako → [l  æ  ə  nd]

 

Podobnie dzieje się w przypadku zbitki [æŋ], którą czytamy jako [eɪŋ=[p

l, ./’;l,

[æŋ] → [eɪŋ]

Przykłady:

 • bank [bæŋk] → czytaj jako → [b e ɪ ŋ k]
 • angryæŋɡri] → czytaj jako → [ˈe ɪ ŋ ɡri]

 

 

e

Czasami w alfabecie fonetycznym możesz zobaczyć [e] zapisane również jako [ɛ]. Pamiętaj, że chodzi tutaj dokładnie o ten sam dźwięk.

[e] brzmi jak e w polskich słowach wieś albo sień.
Przy jego wymowie usta są trochę bardziej przymknięte,
język minimalnie bardziej wysunięty do przodu niż przy wymowie polskiego e.

? usta

    • bardziej przymknięte niż przy wymowie polskiego e

język

    • trochę bardziej wysunięty do przodu

AUDIO

Przykłady:

   • bed [bed] (łóżko)
   • edge [edʒ] (brzeg, skraj)
   • men [men]
   • every [ˈevri]
   • anything [ˈeniθɪŋ]

AUDIO

ɪ

[ɪ] przypomina dźwięk pomiędzy polskim i oraz y, przy czym trochę bardziej zbliżone jest do naszego y.
Jest jednak mniej napięte niż polskie i.
Uważaj też, żeby nie pomylić go z polskim y, które wypowiadamy z bardziej cofniętym językiem.

 

? usta

    • luźne

?  język

    • rozluźniony

AUDIO

Przykłady:

   • click [klɪk] (klikać)
   • big [bɪɡ]
   • gym [dʒɪm]
   • busy [ˈbɪzi]
   • begin [bɪˈgɪn]

AUDIO

 

ɒ

(występuje w brytyjskim angielskim)
Dźwięk podobny do polskiego a wymawiany z rozluźnioną szczęką,
pośredni między polskim a i o, bardziej gardłowy, wymawiany krótko

 • dog [dɒg]BR [dɔːɡ]US  (pies)
 • coffee [kɔːfi]US [kɒfi]BR (kawa)

ʊ

[ʊ] jest krótką samogłoską przypominającą rozluźnione polskie u.

? usta

    • rozluźnione, lekko rozchylone, bez “dzióbka”

język

    • lekko cofnięty

Przykłady:

   • book [bʊk] (książka)
   • hook [hʊk] (haczyk)

Samogłoski długie

Samogłoski długie w języku angielskim oznaczane są dwukropkiem, np. długie a to [a:].

Samogłoski długie wymawiamy nieco dłużej, bardziej je akcentując. W języku polskim samogłoski długie nie występują, dlatego też szczególnie warto skupić się na ich wymowie. W angielskim jest ich aż 5.

 

ZNAK WYMOWA DŁUGICH SAMOGŁOSEK

ɑ:

 

[ɑ:] to długa i bardzo otwarta samogłoska. 
To dźwięk, który wymawiasz, kiedy idziesz do lekarza i ten prosi Cię o szerokie otwarcie ust i powiedzenie: „Aaaaaaaaaaaa…”.

(zazwyczaj używane w amerykańskim angielskim, tam gdzie w brytyjskim użyto by krótkiego ɒ)

? usta

   • bardzo szeroko otwarte

?  język

   • spłaszczony i umiszczony nisko w ustach
   • czubek języka dotyka tylnej części przednich dolnych zębów 

AUDIO

Przykłady:

  • art [ɑːrt] (sztuka)
  • lard [lɑːrd] (smalec)
  • job [dʒɑːb]
  • block [blɑːk]
  • want [wɑːnt]

AUDIO

 

ɜ:

 

W odmianie brytyjskiej zapisywany jako [ɜ:] i wymawiany długo w połowie drogi między polskim e i u

W odmianie amerykańskiej zapisywany jako [ɜ:r] albo [ɝ:].

[ɜ:r] to długa samogłoska, która występuje w amerykańskiej i kanadyjskiej odmianie języka angielskiego.
Przypomina dźwięk między polskim e oraz u z językiem podniesionym do wymowy amerykańskiego [r].

? usta

    • lekko zaokrąglone
    • mniej otwarte niż przy wymowie polskiego e

język

    • bardzo napięty
    • przód języka podniesiony do wymowy amerykańskiego [r] (nie dotyka podniebienia)
    • tył języka podniesiony

AUDIO

Przykłady:

  • girl [ɡɜːrl] – dziewczyna
  • person [ˈpɜːrsn] – osoba
  • Turkey [ˈtɜːrki] – Turcja
  • learn [lɜːrn] – uczyć się
  • world [wɜːrld] – świat

AUDIO

 

i:

[i:] to długie i bardzo napięte i. Brzmi mniej więcej jak: iij
Do wymowy tego dźwięku trzeba się uśmiechnąć.

? usta

   • wargi rozciągnięte

?  język

   • przód języka wysunięty do przodu
   • naprężony

AUDIO

Przykłady:

  • free [friː] (wolny)
  • speak [spiːk] (mówić)
  • need [niːd] (potrzebować)
  • Chinese [ˌtʃaɪˈniːz] (chiński)
  • eastern [ˈiːstərn] (wschodni)

AUDIO

Istnieje również krótka wersja – [i], którą znajdziesz zazwyczaj w wyrazach z końcówką -y.

  • many [meni]
  • Germany [ˈdʒɜːrməni]

AUDIO

 

ɔ:

długie o, bardziej przymknięte i dłuższe
(w niektórych amerykańskich dialektach [ɔ:] nie występuje i zastępowane jest przez [ɑ:])

 • thought [θɔːt] (myśl)
 • although [ɔːlˈðoʊ] (chociaż)

u:

długie u, usta zaokrąglone, w kształcie dzióbka

 • movie [muːvi] (film)
 • cool [kuːl] (chłodny)

 

Angielskie dyftongi

Dyftongi, nazywane inaczej dwugłoskami, występują, gdy w słowie można znaleźć dwie samogłoski bezpośrednio obok siebie.

ZNAK WYMOWA DYFTONGÓW

Czytane mniej więcej jak polskie aj z tym, że [ɪ] jest mniej napięte niż polskie j i brzmi jak zrelaksowane y.
Przez co cały dyftong jest mniej napięty niż polskie aj.

AUDIO

  • like [laɪk] (lubić)
  • shy [ʃaɪ] (nieśmiały)

   AUDIO

Czytane mniej więcej jak polskie ej, ale nie dokładnie tak samo.

[eɪ] to połączenie angielskiego [e] + [ɪ].
Przy wymowie [e] język jest bardziej wysunięty do przodu niż ma to miejsce w języku polskim.
[ɪ] jest mniej napięte niż polskie j i brzmi jak zrelaksowane y.

  • clay [kleɪ] (glina) – porównaj z polskim klej
  • day [deɪ] (dzień)

ɔɪ

czytane jak polskie oj

 • boy [bɔɪ](chłopiec)
 • oil [ɔɪl] (olej)

czytane mniej więcej jak polskie z tym, że [ʊ] jest mniej zaokrąglone oraz zrelakowane niż polskie ł a w amerykańskiej odminie angielskiego dyftong [aʊ] czytamy tak na prawdę jako [æʊ]

[aʊ] = [æʊ]

 • count [kaʊnt] (liczyć)
 • now [naʊ] (teraz)

czytane mniej więcej jak polskie

 

 • hope [hoʊp] (nadzieja)
 • soap [soʊp] (mydło)

ɪə

czytane mniej więcej jak polskie ije

 

 • clear [klɪər] (jasny)
 • near [nɪər] (blisko)

ʊə

czytane mniej więcej jak polskie ułe

 

 • tour [tʊr]US [tʊər]BR (wycieczka)
 • lure [lʊr]US [lʊər]BR (zwabić)

czytane mniej więcej jak ee
(drugi dźwięk to schwa a nie a)

 • fare [feər] (opłata)
 • mayor [meər] (burmistrz)

 

 

Akcent w angielskim

Akcent w angielskim znacznie różni się od akcentu naszego języka ojczystego. Nie występuje on na przykład w jednym miejscu, tak jak w języku polskim, gdzie akcentowana jest zazwyczaj przedostatnia sylaba (np. w słowie kuropatwa). Z tego powodu położenie akcentu w danym słowie należy zawsze sprawdzać w słowniku.

 

Akcent główny

W transkrypcji fonetycznej akcent główny oznaczany jest apostrofem (ˈ), który stawiany jest przed akcentowaną sylabą. Np. w słowie about [əˈbaʊt] akcentowana jest druga sylaba ]baʊt] przed którą występuje apostrof.

Często, jeśli w sylabie nieakcentowanej występuje samogłoska, redukuje się ona wtedy do [ə] czyli schwa, np.

developmental

[dɪ,veləpˈmentl]

 

Akcent poboczny

W języku angielskim oprócz akcentu głównego istnieje również tak zwany akcent poboczny. Jest on często nieco słabszy do głównego i w transkrypcji fonetycznej oznaczany jest przecinkiem.

developmental

[dɪ,veləp’mentl]

 

Akcent zdaniowy

Jeśli chodzi o akcent całego zdania, najczęściej akcentowany jest ostatni w nim wyraz. Gdy jednak chcemy podkreślić jakieś konkretne słowo w zdaniu, wymawiamy je wtedy z większym naciskiem. Więcej informacji na temat akcentu zdaniowego znajdziesz TUTAJ.

 

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: