Angielskie s艂owa zmieniaj膮ce znaczenie w zale偶no艣ci od akcentu 馃槻

W angielskim dochodzi do bardzo ciekawego zjawisko, kt贸rego nie znajdziesz w naszej mowie ojczystej.
Dwa identyczne s艂owa, o takim samym zapisie, mog膮 by膰 wypowiedziane na dwa r贸偶ne sposoby, z akcentem w dw贸ch r贸偶nych miejscach i voil脿 magicznie zmienia si臋 ich znaczenie. Zazwyczaj tak rozr贸偶niamy od siebie czasowniki i rzeczowniki oraz czasami rzeczowniki/czasowniki i przymiotniki, pochodz膮ce od tego samego s艂owa.
Sp贸jrz na poni偶sze przyk艂ady i pozw贸l si臋 sobie zaskoczy膰 genialno艣ci膮 tego zjawiska 馃槻!

 

 

Angielskie s艂owa, kt贸re zmieniaj膮 swoje znaczenie w zale偶no艣ci od po艂o偶enia akcentu

 

RECORD

 • 聽a record [藞rek蓹rd] (rzeczownik) – rekord, zapis
 • 聽to record 聽[r瑟藞k蓴藧rd] (czasownik) – nagrywa膰

Zauwa偶, 偶e chocia偶 zapisywane w ten sam spos贸b oba te s艂owa maj膮 inne znaczenie, jedno jest czasownikiem a drugie rzeczownikiem. Do tego ich wymowa tak偶e nie jest taka sama, r贸偶ni膮 si臋 akcentem.
Tam, gdzie聽record聽u偶ywany jest jako rzeczownik, akcent znajduje si臋 na pierwszej sylabie:聽RE-cord聽[藞rek蓹rd], ale kiedy record聽stosujemy jako czasownik, akcent znajduje si臋 na drugiej sylabie:re-CORD, a re- brzmi jak [r瑟], ze zrelaksowan膮 wersj膮 angielskiego i, czyli [瑟].

Ws艂uchaj si臋 teraz w wymow臋 poni偶szych zda艅 i skup si臋 na r贸偶nicy w akcentowaniu sylab.

聽REcord
I broke the world record.
Podbi艂em rekord 艣wiata.

聽reCORD
She recorded a new song.
Nagra艂a now膮 piosenk臋.

 

record rekord nagrywa膰 wymowa angielska

 

COMPOUND

 • 聽a compound [藞k蓱藧mpa蕣nd] (rzeczownik) – mieszanina, z艂o偶enie (rzeczy), kompleks (budynk贸w)
 • 聽to compound 聽[k蓹m藞pa蕣nd] (czasownik) – pot臋gowa膰, powi臋ksza膰, pograsza膰 (sytuacj臋)

COMpound聽
The air smelled like a compound of diesel and petrol fumes.
Powietrze pachnia艂o mieszanin膮 opar贸w oleju nap臋dowego i benzyny.

聽comPOUND聽
The problems were compounded by severe food shortages.
Problemy zosta艂y spot臋gowane przez powa偶ne niedobory 偶ywno艣ci.

 

 

CONDUCT

 • 聽a conduct [藞k蓱藧nd蕦kt]US [藞k蓲nd蕦kt]UK (rzeczownik) – zachowanie
 • 聽to conduct聽 [k蓹n藞d蕦kt] (czasownik) – przeprowadza膰,聽prowadzi膰


CONduct
His conduct was totally unacceptable.
Jego post臋powanie by艂o ca艂kowicie nie do przyj臋cia.

聽conDUCT
We didn’t manage to conduct the study.聽
Nie uda艂o si臋 przeprowadzi膰 badania.

 

 

CONFLICT

 • 聽a conflict [藞k蓱藧nfl瑟kt] (rzeczownik) – konflikt, sprzeczno艣膰
 • 聽to conflict [k蓹n藞fl瑟kt] (czasownik) – by膰 sprzecznym, k艂贸ci膰 si臋, kolidowa膰


CONflict聽
Ann often comes into conflict with her boss.
Ann cz臋sto wchodzi w konflikt ze swoim szefem.

聽conFLICT聽
There are several major areas where their interests conflict.
Istnieje kilka g艂贸wnych obszar贸w, w kt贸rych ich interesy s膮 sprzeczne.

 

 

CONTENT

 • 聽content [藞k蓱藧ntent]US [藞k蓲ntent]UK (rzeczownik) – tre艣膰聽(strony internetowej, listu, filmu)
 • content 聽[k蓹n藞tent] (przymiotnik) – zadowolony,聽ukontentowanyCONtent
I like the content he produces on YouTube.聽
Podobaj膮 mi si臋 tre艣ci, kt贸re tworzy na YouTube.

聽conTENT
I was really content with the results.聽
By艂em bardzo zadowolony z tych wynik贸w.

 

wymowa akcent angielski content

 

 

CONTEST

 • 聽a contest [藞k蓱藧ntest] (rzeczownik) – konkurs, zawody
 • 聽to contest 聽[k蓹n藞test] (czasownik) – zakwestionowa膰,聽podwa偶y膰 wa偶no艣膰

聽CONtest聽
She entered a contest.
Wzi臋艂a udzia艂 w konkursie.

聽conTEST聽
The party has decided not to聽contest this election.
Partia postanowi艂a nie kwestionowa膰 tych wybor贸w.

 

CONTRAST

 • a contrast [藞k蓱藧ntr忙st] (rzeczownik) – kontrast
 • 聽to contrast 聽[k蓹n藞tr忙st] (czasownik) – kontrastowa膰 (ze sob膮), przeciwstawia膰聽


聽CONtrast聽
There was a huge contrast between these two countries.聽
Mi臋dzy tymi dwoma krajami by艂 ogromny kontrast.

聽conTRAST聽
It is interesting to contrast the British legal system with the American one.
Interesuj膮ce jest zestawienie brytyjskiego systemu prawnego z ameryka艅skim.

 

 

DECREASE

 • 聽a decrease [藞di藧kri藧s] (rzeczownik) – zmniejszenie,聽spadek,聽obni偶enie
 • 聽to decrease 聽[d瑟藞kri藧s] (czasownik) – zmniejsza膰,聽zmniejsza膰 si臋

聽DEcrease
A decrease in the number of infections.
Spadek liczby infekcji.

聽deCREASE
The population decreased significantly聽over the past few years.
Liczba ludno艣ci znacznie spad艂a w ci膮gu ostatnich kilku lat.

 

 

DESERT

 • 聽a desert [藞dez蓹rt] (rzeczownik) – pustynia
 • 聽to desert聽 [d瑟藞z蓽藧rt] (czasownik) – zdezerterowa膰, opuszcza膰, porzuca膰
  Istnieje r贸wnie偶 rzeczownik o takiej samej wymowie jak czasownik to聽desert, ale zapisywany jest z聽podw贸jnym聽ss聽i oznacza: deser.
 • 聽a dessert 聽[d瑟藞z蓽藧rt] (rzeczownik) – deser

聽DEsert
She drove across the Sahara desert.
Przejecha艂a przez Sahar臋.

聽deSERT
The soldiers deserted the military.
呕o艂nierze zdezertowali z wojska.

deSSERT
He’s really good at making desserts.聽
Jest naprawd臋 dobry w robieniu deser贸w.

 

 

 

DISCOUNT

 • 聽a discount [藞d瑟ska蕣nt] (rzeczownik) – rabat, zni偶ka
 • 聽to discount 聽[d瑟s藞ka蕣nt] (czasownik) – zignorowa膰, zlekcewa偶y膰

DIScount
Do you qualify for a discount?
Czy kwalifikujesz si臋 do zni偶ki?

聽disCOUNT聽
We cannot聽discount the possibility of further problems.
Nie mo偶emy wykluczy膰 dalszych problem贸w.

 

ESCORT

 • 聽an escort [藞esk蓴藧rt] (rzeczownik) – eskorta, osoba towarzysz膮ca,聽partner,聽osoba do towarzystwa
 • 聽to escort 聽[瑟藞sk蓴藧rt] (czasownik) – eskortowa膰, towarzyszy膰

聽EScort
Prisoners are taken to court聽under police escort.
Wi臋藕niowie trafiaj膮 do s膮du pod eskort膮 policji.

聽esCORT
Let me escort you home.
Odprowadz臋 ci臋 do domu.

 

 

EXPORT

 • export [藞eksp蓴藧rt] (rzeczownik) – eksport
 • 聽to export 聽[瑟k藞sp蓴藧rt] (czasownik) –聽 eksportowa膰

聽EXport
Their main聽export market is France.
Ich g艂贸wnym rynkiem eksportowym jest Francja.

聽exPORT
Most Chinese manufacturers both import and export.
Wi臋kszo艣膰 chi艅skich producent贸w importuje i eksportuje.

 

IMPACT

 • 聽an impact [藞瑟mp忙kt] (rzeczownik) – wp艂yw, si艂a uderzenia
 • 聽to impact聽 [瑟m藞p忙kt] (czasownik) – wp艂ywa膰 na聽co艣,聽mie膰 wp艂yw na聽co艣,聽oddzia艂ywa膰 na聽co艣

聽IMpact聽
He’s got a great impact on teenagers.聽
On ma du偶y wp艂yw na nastolatk贸w.

聽imPACT聽
Smoking will negatively impact your health.聽
Palenie negatywnie wp艂ynie na Twoje zdrowie.

 

IMPORT

 • import [藞瑟mp蓴藧rt] (rzeczownik) – import
 • 聽to import 聽[瑟m藞p蓴藧rt] (czasownik) – importowa膰

聽IMport聽
Cheap imports from China.
Tani import z Chin.

聽imPORT聽
Singapore imports food from Malaysia.聽
Singapur importuje 偶ywno艣膰 z Malezji.

 

INCREASE

 • 聽an increase [藞瑟艐kri藧s] (rzeczownik) – powi臋kszenie,聽wzrost
 • 聽to increase 聽[瑟n藞kri藧s] (czasownik) – zwi臋ksza膰,聽wzrasta膰

聽INcrease
Profits聽show聽a steady聽increase.
Zyski wykazuj膮 sta艂y wzrost.

聽inCREASE
The price of oil increased dramatically.
Cena ropy gwa艂townie wzros艂a.

 

INSULT

 • 聽an insult [藞瑟ns蕦lt] (rzeczownik) – zniewaga,聽obelga,聽obraza
 • 聽to insult聽 [瑟n藞s蕦lt] (czasownik) – zniewa偶a膰,聽obra偶a膰

聽INsult聽
This question was an insult to my intelligence.
To pytanie by艂o zniewag膮 dla mojej inteligencji.

聽inSULT聽
Don’t insult your classmates!
Nie obra偶aj swoich koleg贸w z klasy!

 

INVALID

 • 聽an invalid [瑟nv蓹l瑟d]聽(rzeczownik) – inwalida, kaleka, chory
 • invalid 聽[瑟n藞v忙l瑟d] (przymiotnik) – nieprawid艂owy,聽niewa偶ny (np. o bilecie)

聽INvalid
Her husband was an invalid and couldn鈥檛 come to the door to open it.
Jej m膮偶 by艂 inwalid膮 i nie m贸g艂 podej艣膰 do drzwi, 偶eby je otworzy膰.

聽inVALID
She was fined because her ticket was invalid.聽
Zosta艂a ukarana grzywn膮, poniewa偶 jej bilet by艂 niewa偶ny.

 

angielska wymowa ameryka艅ska akcent

INVITE

 • 聽an invite [藞瑟nva瑟t] (rzeczownik) – zaproszenie (potocznie, normalnie an invitation聽 = zaproszenie)
 • 聽to invite聽 [瑟n藞va瑟t] (czasownik) – zaprasza膰
  istenieje r贸wnie偶 reczeonik o takiej sami

聽INvite聽
I received an invite to a meeting.
Otrzyma艂em zaproszenie na spotkanie.

聽inVITE聽
He didn’t want to invite me to his birthday party.
Nie chcia艂 mnie zaprosi膰 na swoje przyj臋cie urodzinowe.

 

OBJECT

 • 聽an object [藞蓱藧bd蕭ekt] (rzeczownik) – przedmiot, objekt
 • 聽to object 聽[蓹b藞d蕭ekt] (czasownik) – sprzeciwia膰 si臋, zg艂asza膰 sprzeciw

聽OBject聽
He treats her like an object.
Traktuje j膮 jak przedmiot.

聽obJECT聽
They objected to the proposals.
Sprzeciwiali si臋 propozycjom.

 

PERFECT

 • perfect 聽[藞p蓽藧rf瑟kt] (przymiotnik) – perfekcyjny,聽doskona艂y
 • 聽perfect [p蓹r藞fekt]聽(czasownik) – doskonali膰

聽PERfect
The car is in perfect condition.
Samoch贸d jest w idealnym stanie.

perFECT聽
She tries to perfect her new technique.
Stara si臋 udoskonali膰 swoj膮 now膮 technik臋.

 

PERMIT

 • 聽a permit [藞p蓽藧rm瑟t] (rzeczownik) – pozwolenie
 • 聽to permit 聽[p蓹r藞m瑟t] (czasownik) – przyzwala膰, zezwala膰

聽PERmit聽
We applied for a permit.
Wyst膮pili艣my o pozwolenie.

聽perMIT聽
The mum permitted the child to use a cell phone.
Mama pozwoli艂a dziecku na korzystanie z telefonu kom贸rkowego.

 

PRESENT

 • 聽a present [藞preznt] (rzeczownik) – prezent
 • 聽to present 聽[pr瑟藞zent] (czasownik) – przedstawia膰, prezentowa膰

聽PREsent聽
She gave him a present.
Da艂a mu prezent.

聽preSENT聽
We’re going to present our findings.
Przedstawimy nasze odkrycia.

 

PRODUCE

 • 聽produce 聽[藞pro蕣du藧s]US [藞pr蓲dju藧s]UK(rzeczownik) – produkty rolne,聽p艂ody rolne
 • 聽to produce聽聽聽[pr蓹藞du藧s]US [pr蓹藞dju藧s]UK (czasownik) – produkowa膰

聽PROduce
The shop sells only聽fresh聽local聽produce.
Sklep sprzedaje tylko 艣wie偶e, lokalne produkty rolne.

聽proDUCE
This company produces microchips.聽
Ta firma produkuje mikroczipy.

 

PROGRESS

 • 聽progress 聽[藞pr蓱藧伞r蓹s]US [藞pr蓹蕣伞res]UK(rzeczownik) – post臋p
 • 聽to progress聽 [pr蓹藞伞res] (czasownik) – rodzi膰 post臋py

聽PROgress聽
We haven’t made much progress.
Nie zrobili艣my zbyt du偶ych post臋p贸w.

聽proGRESS聽
She is progressing really quickly at English.
Ona robi szybkie post臋py w angielskim.聽

 

PROJECT

 • 聽a project [藞pr蓱藧d蕭ekt] (rzeczownik) – projekt, plan
 • 聽to project 聽[pr蓹藞d蕭ekt] (czasownik) – wy艣wietla膰 (za pomoc膮 projektora), planowa膰

聽PROject聽
They鈥檙e working on a project.
Pracuj膮 nad projektem.

聽proJECT聽
The overall cost is projected at $100.
Og贸lny koszt przewiduje si臋 na 100 dolar贸w.

 

 

PROTEST

 • 聽a protest [藞pro蕣test] (rzeczownik) – protest
 • 聽to protest 聽[pr蓹藞test] (czasownik) – protestowa膰

聽PROtest
The riot began as a聽peaceful protest.
Zamieszki rozpocz臋艂y si臋 jako pokojowy protest.

聽proTEST
Workers were forced to protest their living conditions.
Robotnicy zostali zmuszeni do protestu przeciwko swoim warunkom 偶ycia.

 

REBEL

 • 聽a rebel [藞rebl] (rzeczownik) – buntownik,聽rebeliant
 • 聽to rebel 聽[r瑟藞bel] (czasownik) – buntowa膰 si臋, odmawia膰 pos艂usze艅stwa

聽REbel聽
He was a rebel as a teenager.聽
Jako nastolatek by艂 buntownikiem.

聽reBEL聽
They rebelled against authority.
Zbuntowali si臋 przeciwko w艂adzy.

 

REFILL

 • 聽a refill [藞ri藧f瑟l] (rzeczownik) – dolewka (napoju), wk艂ad聽(do d艂ugopisu)
 • 聽to refill聽 [藢ri藧藞f瑟l] (czasownik) – ponownie nape艂nia膰

聽REfill聽
I want a refill.
Chc臋 dolewki.

聽reFILL聽
I refilled my cup with coffee.
Ponownie nape艂ni艂em swoj膮 fili偶ank臋 kaw膮.

 

REFUND

 • 聽a refund [藞ri藧f蕦nd] (rzeczownik) – zwrot pieni臋dzy,聽refundacja
 • 聽to refund 聽[r瑟藞f蕦nd] (czasownik) – zwraca膰 pieni膮dze,聽refundowa膰聽(poniesione koszty)

聽REfund聽
I鈥檇 like a refund.
Poprosz臋 o zwrot pieni臋dzy.

聽reFUND聽
I’m sorry. We cannot refund you.聽
Przepraszam. Nie mo偶emy Ci zwr贸ci膰 pieni臋dzy.

 

REJECT

 • 聽a reject [藞ri藧d蕭ekt] (rzeczownik) –聽odrzucony聽(np. kandydat o prac臋),聽wyrzutek聽(spo艂ecze艅stwa)
 • 聽to reject 聽[r瑟藞d蕭ekt] (czasownik) –聽odrzuca膰 (np. sugesti臋),聽zaprzecza膰聽

聽REject聽
This is one of the rejects from the factory.
To jeden z odrzut贸w z fabryki.

聽reJECT聽
She rejected my help.
Odrzuci艂a moj膮 pomoc.

 

SUBJECT

 • 聽a subject [藞s蕦bd蕭ekt] (rzeczownik) – temat, przedmiot聽(w szkole)
 • 聽to subject 聽[s蓹b藞d蕭ekt] (czasownik) – uciska膰,聽poddawa膰 (formalnie)

聽SUBject聽
What’s your favorite subject at school?
Jaki jest tw贸j ulubiony przedmiot w szkole?

聽subJECT聽
They were subjected to harsh interrogation.
Zostali poddani surowemu przes艂uchaniu.

 

SURVEY

 • 聽a survey [藞s蓽藧rve瑟] (rzeczownik) – badanie,聽sonda偶,聽ankieta
 • 聽to survey 聽[s蓹r藞ve瑟] (czasownik) – przeprowadza膰 sonda偶

聽SURvey聽
They conducted a survey on the streets of Madrid.聽
Przeprowadzili ankiet臋 na ulicach Madrytu.

聽surVEY聽
We surveyed lots of people today.
Przeprowadzili艣my dzi艣 ankiet臋 w艣r贸d wielu os贸b.

 

UPDATE

 • 聽an update [藞蕦pde瑟t] (rzeczownik) – aktualizacja, wie艣膰 z ostatniej chwili
 • 聽to update 聽[藢蕦p藞de瑟t] (czasownik) – aktualizowa膰, przekazywa膰 naj艣wie偶sze nowiny

聽UPdate聽
Send new updates.
Wy艣lij nowe aktualizacje.

聽upDATE聽
She hasn’t updated me yet.聽
Jeszcze nie przakaza艂a mi naj艣wie偶szych nowin.

 

UPGRADE

 • 聽an upgrade [藞蕦p伞re瑟d] (rzeczownik) – aktualizacja,聽nowa wersja programu
 • 聽to upgrade 聽[藢蕦p藞伞re瑟d] (czasownik) –聽unowocze艣nia膰, usprawnia膰, podnosi膰 standard us艂ugi

聽UPgrade聽
It’s an old version, but I found the upgrade.
To stara wersja, ale znalaz艂em aktualizacj臋.

聽upGRADE聽
Her flight to London was upgraded.
Jej lot do Londynu zosta艂 podniesiony do wy偶szej klasy.

 

UPSET

 • 聽an upset [藞蕦pset] (rzeczownik) – wstrz膮s,聽wstrz膮s emocjonalny
 • 聽to upset 聽[蕦p藞set] (czasownik) – zmartwi膰,聽zasmuci膰,聽

聽UPset聽
The accident was a great upset she couldn’t deal with for a long time.
Wypadek by艂 wielkim wstrz膮sem, z kt贸rym nie mog艂a sobie poradzi膰 przez d艂ugi czas.

聽upSET聽
I don’t want to upset you with my comment but…聽
Nie chc臋 ci臋 denerwowa膰 moim komentarzem, ale …

 

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na temat angielskiej wymowy, kliknij tutaj.

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *

%d bloggers like this: