Wynajmowanie mieszkania

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

wynająć komuś pokój to rentUS a room to sb [ˈrent]
to letBR a room to sb [ˈlet]
wynająć od kogoś pokój to rent a room from sb
do wynajęcia for rentUS [ˈfər ˈrent]
to letBR [ ˈlet]
biuro wynajmu rental office [ˈrentəl ˈɑːfɪs]
czynsz rent [ˈrent]
opłata payment [ˈpeɪmənt]
rachunek bill [ˈbɪl]
opłacić rachunki to pay bills [ˈpeɪ ˈbɪls]
kaucja, zaliczka deposit [dɪˈpɑːzɪt]
wynajem, umowa najmu lease [ˈliːs]
podpisać umowę najmu to sign a lease [ˈsaɪn ə ˈliːs]
wypowiedzenie notice [ˈnoʊtɪs]
na miesiąc per month [ˈpɜːr ˈmʌnθ]
właściciel mieszkania/ domu landlord [ˈlændlɔːrd]
właścicielka mieszkania/ domu landlady [ˈlændleɪdi]
najemca, lokator tenant [ˈtenənt]
współlokator (w domu) housemate [ˈhaʊsmeɪt]
współlokator (w mieszkaniu) roommateUS [ˈruːmmeɪt]
flatmateBR [ˈflætmeɪt]
dzielić z kimś mieszkanie to share an apartment  [ˈʃeər ˈæn əˈpɑːrtmənt]
mieszkać samemu to live on one’s own  [ˈlɪv ˈɑːn ˈwʌnz ˈoʊn]
sąsiedztwo neighborhoodUS/neighbourhoodBR [ˈneɪbərhʊd]
przeprowadzić się do nowego mieszkania move to a new apartmentUS/ flatBR
[ˈmuːv tə ə ˈnjuː əˈpɑːrtmənt/ ə ˈflæt]
wprowadzić się to move in [ˈmuːv ˈɪn]
wyprowadzić się to move out [ˈmuːv ˈaʊt]
w pełni umeblowane fully furnished [ˈfʊli ˈfɜːrnɪʃt]
nieumeblowane unfurnished [ʌnˈfɜːrnɪʃt]
dobrze wyposażone well equipped [wel ɪˈkwɪpt]
parapetówka housewarming party  [ˈhaʊswɔːrmɪŋ ˈpɑːrti]

 

Wynajmowanie mieszkania angielskie słownictwo matura lista

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Do wynajęcia To let
Chciałbym wynająć mieszkanie. I’d like to rent a flat.
Ile wynosi czynsz? How much is the rent?
Ile kosztuje na miesiąc? How much is it per month?
500 dolarów na miesiąc $500 per month
Czynsz płaci się miesięcznie z góry The rent’s payable monthly in advance
Należy wpłacić kaucję w wysokości miesięcznego czynszu There’s a deposit of one month’s rent
How far is it from the nearest station? Jak daleko jest do stacji?
Are there any local shops? Czy w okolicy są jakieś sklepy?
Are pets allowed? Czy można trzymać zwierzęta?
Ile ma pomieszczeń? How many rooms has it got?
To mieszkanie z dwoma sypialniami. It’s a two-bedroom apartment.
Czy jest całkowicie umeblowane? Is it fully furnished?
Nie jest umeblowane. It’s unfurnished.
It’s not furnished.
When would you be available to view the apartment? Kiedy byłby pan wolny, żeby obejrzeć to mieszkanie?
How soon would you be able to move in? Jak szybko może się pan wprowadzić?
Masz współlokatora? Do you have a roommate?
Who do you live with?

I live on my own.

Who do you live with?

I live on my own.

Podpisać umowę o wynajem mieszkania to sign a rent contract

 

%d bloggers like this: