Wygląd zewnętrzny – słownictwo na maturę

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej 🙂

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

WZROST height  [ˈhaɪt]
niski short [ˈʃɔːrt]
średniego wzrostu medium height  [ˈmiːdiəm ˈhaɪt]
wysoki tall [ˈtɔːl]
mały small [ˈsmɔːl]

 

BUDOWA CIAŁA stature [ˈstætʃər]
wygląd appearance [əˈpɪərəns]
chudy thin [ˈθɪn]
skinny [ˈskɪni]
szczupły slim [slɪm]
pulchny plump  [ˈplʌmp]
krępy stocky [ˈstɑːki]
z nadwagą overweight [ˌoʊvərˈweɪt]
gruby fat [ˈfæt]
otyły obese  [oʊˈbiːs]
wysportowany fit  [ˈfɪt]
być w formie be in shape [ʃeɪp]
dobrze zbudowany well-built  [ˌwelˈbɪlt]
umięśniony muscular  [ˈmʌskjʊlər]

 

włosy hair kręcone słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

WŁOSY hair  [ˈheər]
krótkie short [ˈʃɔːrt]
średniej długości medium-length  [ˈmiːdiəm ˈleŋθ]
o długości do ramion shoulder-length  [ˈʃoʊldərˈleŋθ]
długie long  [ˈlɔːŋ]
proste straight  [ˈstreɪt]
kręcone curly  [ˈkɜːrli]
falujące wavy  [ˈweɪvi]
gęste thick [ˈθɪk]
rzadkie thin  [ˈθɪn]
kolor włosów hair color [ˈheər ˈkʌlər]
jasne fair [ˈfeər]
ciemne dark [ˈdɑːrk]
ciemnowłosy, -a /szatyn, -ka dark-haired [ˈdɑːrk ˈheərd]
brunetka brunette [bruːˈnet]
brązowe brown  [ˈbraʊn]
blond, blondyn blond [ˈblɑːnd]
blondynka blonde [ˈblɑːnd]
rude ginger [ˈdʒɪndʒər]
red [ˈred]
siwe greyUS[ˈɡreɪ]
grayGB [ˈɡreɪ]
farbowane dyed [ˈdaɪd]
przetłuszczające się greasy [ˈgriːsi]
tłuste oily [ˈɔɪli]
lśniące shiny [ˈʃaɪni]
fryzura hairstyle [ˈheərstaɪl]
ścięcie włosów, ostrzyżenie, fryzura haircut [ˈheərkʌt]
łysy bald [ˈbɔːld]
peruka wig [ˈwɪg]
grzywka bangsUS [ˈbæŋz]
fringeGB[‘frɪndʒ]
warkocz braidUS [ˈbreɪd]
plait
GB [ˈplæt]

 

 

CERA, KARNACJA complexion [kəmˈplekʃən]
ciemna dark [ˈdɑːrk]
jasna fair [ˈfeər]
promienna radiant  [ˈreɪdiənt]
opalona tanned  [ˈtænd]

 

twarz słownictwo angielski język matura

 

TWARZ face  [ˈfeɪs]
pociągła long  [‘lɔːŋ]
okrągła round  [ˈraʊnd]
pulchna, pucołowata chubby [ˈtʃʌbi]
owalna oval [ˈoʊvəl]
kwadratowa square  [ˈskweər]
trójkątna triangular [traɪˈæŋgjʊlər]
blada pale [ˈpeɪl]
broda, zarost beard  [ˈbɪərd]
wąsy moustache  [məˈstɑːʃ]
mały zarost stubble  [ˈstʌbəl]
zmarszczka wrinkle  [ˈrɪŋkəl]
piegi
piegowaty
freckle  [ˈfrekəl]
freckled  [ˈfrekəld]
pieprzyk mole [ˈmoʊl]
dołeczek dimple  [ˈdɪmpəl]
pryszcz pimple  [ˈpɪmpəl]
trądzik acne [ˈækni]
pieprzyk beauty spot [ˈbjuːti ˈspɑːt]
znamię birthmark  [ˈbɜːrθmɑːrk]
blizna scar [ˈskɑːr]
tatuaż tattoo [tæˈtuː]

 

budowa ciała ciało oko eye słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

OCZY eyes  [ˈaɪz]
czarne black  [blæk]
brązowe brown  [ˈbraʊn]
niebieskie blue  [ˈbluː]
zielone green  [ˈɡriːn]
piwne hazel  [ˈheɪzəl]
w kształcie migdała almond-shaped [ˈɑːməndʃeɪpt]
skośne slanted   [ˈslɑːntd]
zezowaty cross-eyed  [ˌkrɑːsˈaɪd]

 

WRAŻENIE impression  [ɪmˈpreʃən]
piękna beautiful  [ˈbjuːtɪfʊl]
ładna pretty  [ˈprɪti]
przystojny handsome   [ˈhænsəm]
dobrze wyglądający, -a, przystojny, ładna good-looking  [ˌgʊdˈlʊkɪŋ]
atrakcyjny attractive  [əˈtræktɪv]
niechlujny scruffy  [ˈskrʌfi]
brzydki ugly  [ˈʌgli]

 

wzrost wysoki niski słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

WZROST height  [ˈhaɪt]
Jak wysoki jesteś?

Mam 1,87m wzrostu. (1,87m = 6 feet 2 inches)

How tall are you?

I’m six feet, two inches tall.US
I’m one point eighty-seven meters tall.BR

Ile masz wzrostu?

Mam 1,87m wzrostu. (1,87m = 6 feet 2 inches)

What’s your height?

My height is one point eighty-seven meters.BR
My height is one hundred and eighty-three centimeters.BR
My height is six feet, two inches.US

 

BUDOWA CIAŁA stature [ˈstætʃər]
Ile ważysz?

Waże 70kg.

How much to do weigh?

I weigh 70 kg.

Jak ona wygląda?

Ona jest bardzo wysoka i ma czarne włosy.
Ona wygląda jak jej siostra.

What does she look like?

She is very tall and has black hair.
She looks like her sister.

Jaki ma kolor włosów? What’s her hair color?
What color is her hair?
On jest dość wysoki. He is quite tall
On jest niższy niż jego brat. He is shorter than his brother.
On jest bardzo przystojnym facetem. He is a very good-looking guy.
He is a very handsome guy.
Ona ma brązowe włosy. She has brown hair
Oni noszą okulary. They wear glasses.
Ona ma między 20 a 29 lat.

On ma między 30 a 39 lat.

She is in her 20s.

He is in his 30s.

Ona już osiwiała. She has already gone grey.
Ona ma ciemne oczy. She has dark eyes.
She is dark-eyed.
być w formie

Czy on jest w formie?

to be in form

Is he in form?

On wygląda przystojnie. He looks handsome.
On wygląda bardzo młodo na swój wiek He looks very young for his age
Ona ma smukłą figurę. She has a slim figure.

 

Chcesz się dowiedzieć jak opisać czyjś wygląd zewnętrzny? Zajrzyj TUTAJ.

%d bloggers like this: