Work / job – czym się różnią?

Może zadajesz sobie właśnie to pytanie — po co komu dwa słowa do opisania tego samego? Zarówno job, jak i work — to przecież praca. To prawda, ale istnieją małe różnice w zastosowaniu tych słów. Jeśli chcesz dobrze przygotować się do matury lub do certyfikatu językowego, nie pomiń tego zagadnienia! Ponieważ szanse są dość duże, że w jednym z zadań będziesz zapytany/a właśnie o różnicę między job i work.

czym się różnią jaka jest różnica między job i work angielski matura

JOB

Job jest rzeczownikiem policzalnym, czyli takim, który tworzy liczbę mnogą (job — jobs) i może zostać poprzedzony jakąś liczbą (one job, two jobs, three jobs).

Słowo job opisuje pracę, za którą otrzymuje się zapłatę — oznacza więc pracę, stanowisko pracy albo zawód.

Inne słowa o podobnym znaczeniu to:

 • occupation – zawód, zajęcie,
 • profession – profesja, zawód,
 • post – stanowisko, pozycja (pracy).

 

WORK

Work w przeciwieństwie do job jest rzeczownikiem niepoliczalnym. Z tego też powodu nie można więc na przykład powiedzieć one work, two works, three works. Poza tym work może być również czasownikiem to work (pracować).

Work ma trochę szersze znaczenie niż job. Work jest pracą, która skupia się na stworzeniu albo osiągnięciu czegoś, nie koniecznie zarobku.

Utarte zwroty z job i work

Oto przykłady zdań oraz utarte zwroty związane z job i work, dzięki którym lepiej zrozumiesz różnicę między tymi dwoma słowami.

 

JOB WORK
 • I have three jobs. – Mam trzy prace. (rzeczownik policzalny)
 • I want to give up my job. – Chcę rzucić moją pracę.
 • People are loosing jobs because of the virus. – Ludzie tracą pracę przez wirusa.
 • What’s your job? – Jaka jest twoja praca?
 • My job is to teach students English – Moja praca polega na nauczaniu uczniów angielskiego.
 • I work for her. – Pracuję dla niej. (to work – pracować)
 • They work in this factory. – Oni pracują w tej fabryce.
 • I’ve got a lot of work. – Mam dużo pracy (rzeczy do zrobienia).
 • I’m working on solving this problem. – Pracuję nad rozwiązaniem tego problemu.
 • Where do you work? – Gdzie pracujesz?
to apply for a job – ubiegać się o pracę

to do a job – wykonywać pracę

to find/land a job – znaleźć pracę

to get a job – dostać pracę

to take a job – podjąć pracę

to quit a job – rzucić pracę

a full-time job – praca na pełny etat

a part-time job – praca na pół etatu

a steady job – stała praca

a job interview – rozmowa kwalifikacyjna

a job offer – oferta pracy

Good job! – Dobra robota!

to be at work – być w pracy

to be out of work – nie mieć pracy

to commute to work – dojeżdżać do pracy

construction work – praca na budowie

to get down to work – zabrać się do pracy

hard work – ciężka praca

line of work – fach, zawód

manual work – praca fizyczna

paperwork – papierkowa robota

physical work – praca fizyczna

teamwork – praca zespołowa

voluntary work – praca na ochotnika

 

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: