Jak tworzyć ułamki w angielskim?

Ułamki (ang. fractions) stosujemy, żeby mówić o części całości. Możemy podzielić je na:

 • ułamki zwykłe (common, vulgar, simple fraction) – 1/3, one third, itd.
 • ułamki dziesiętne (decimal fractions) – 1.4, one point four, itd.

ułamki w języku angielskim matura gramatyka ułamki zwykłe dziesiętne decimal common fractions denominator liczebnik mianownik nominator

Czym są ułamki zwykłe?

Ułamki zwykłe, po angielsku znane jako common fractions, łatwo rozpoznać, ponieważ składają się dwóch części: licznika (ang. numerator), który znajduje się powyżej kreski ułamkowej oraz mianownika (ang. denominator), ale pewnie znane jest Ci to już wszystko z lekcji matematyki w szkole 🙂

Żeby utworzyć ułamki zwykłe w angielskim będzie Ci potrzebna wiedza dotycząca liczebników porządkowych. W telegraficznym skrócie: liczebniki porządkowe to liczebniki jak pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. W angielskim tworzy się je zazwyczaj(!) przez dodanie końcówki –th do liczby, na przykład:

four + th = fourth

Oczywiście istnieją wyjątki jak na przykład first oznaczające pierwszy/a, czy second oznaczające drugi/a, itd.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o liczebnikach porządkowych.

Liczebniki porządkowe w angielskim

 

Oprócz liczebników porządkowych musisz znać również znaczenie tych słów:

 • a — angielskim przedimek, który na polski można przetłumaczyć jako jeden (też one),
 • half — pół (zwróć uwagę, że w tym słowie iestnieje nieme l, którego nie wymawiamy – [hæf]),
 • quarter — oznaczające ćwierć,  jedną czwartą albo 25 centów.

Jak tworzy się ułamki zwykłe w angielskim?

Jeśli zapoznałeś się już z powyższą tabelką przedstawiającą liczebniki porządkowe (first, fifth itd.) tworzenie ułamków zwykłych stanie się banalnie proste.

Weźmy na przykład ułamek “trzy czwarte” (¾). Żeby przetłumaczyć go na angielski, należy najpierw podać liczbę znajdującą się w liczebniku (nad kreską ułamkową) — three, a następnie (i tutaj trochę się sprawa utrudnia) użyć liczebnika porządkowego(!) z liczby, która znajduje się w mianowniku, czyli pod kreską ułamkową — four + th = fourth.

W ten sposób otrzymujemy: three fourth = trzy czwarte.

Pamiętaj też o specjalnych słowach, o których wspomniałem wcześniej: half i quarter — je też można użyć do tworzenia ułamków, np. ¼ po angielsku możemy przeczytać jako one forth (liczebnik porządkowy forth) albo one quarter (dosłownie: jedna ćwierć).

ułamki w języku angielskim matura gramatyka ułamki zwykłe dziesiętne decimal common fractions denominator liczebnik mianownik nominator

Spójrz na poniższe przykłady ułamków zwykłych:

 • ½ –  a/one half – jedna druga (połowa)
 • ⅓ – a/one third – jedna trzecia
 • ¼ – a/one forth albo a/one quarter – jedna czwarta (ćwierć)
 • ⅕ – a/one fifth – jedna piąta
 • ⅔ – two third – dwie trzecie
 • ¾ – three fourth – trzy czwarte
 • ⅘ –  four fifth – cztery piąte
 • ⅚ – five sixth – pięć szóstych

 

Do tworzenia liczb całkowitych z ułamkami stosujemy taką samą konstrukcję jak w polskim:

liczba + and (i) + ułamek

 • 1 ½ – one and a half – jeden i pół
 • 2 ¼ – two and a quarter – dwa i jedna czwarta
 • 3 ⅚ –  three and five sixth – trzy i pięć szóstych
 • 5 ⅞ – five and seven eighth – pięć i siedem ósmych

 

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne (ang. decimal fractions) są na szczęście duuuuużo prostsze.

Żeby stworzyć ułamek dziesiętny w angielskim, musimy pamiętać, że w przeciwieństwie do języka polskiego nie używamy w ułamku dziesiętnym przecinka (1,34), ale kropkę (1.34), którą czytamy jako point. 1.34 po angielsku czytamy więc jako one point three four. Zauważ, że po przecinku każdą cyfrę czytamy oddzielnie (1.34 – one point three four. Nie jako one point thirty-four!).

Pamiętaj też, że w ułamkach dziesiętnych 0 nie czytamy jako zero, ale oh [] lub nought [nɔːt]

ułamki dziesiętne w angielskim point oh nought decimal fractionsSpójrz na poniższe przykłady:

 • 1.6 – one point six
 • 5.78 – five point seven eight
 • 19.88 – nineteen point eight eight
 • 7.509 – seven point five oh nine albo seven point five nought nine

 

Sprawdź Twoją znajomość angielskich ułamków! Test poniżej ↓

 

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: