Rodzaje sklepów

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

sklep shop [ʃɑːp]
storeUS [stɔːr]
supermarket supermarket [ˈsuːpərˌmɑːrkɪt]
superstore
[ˈsuːpərstɔːr]
dom towarowy, dom handlowy department store [dɪˈpɑːrtmənt stɔːr]
centrum handlowe shopping centerUS [ˈʃɑːpɪŋ ˈsentər]
shopping centre
BR [ˈʃɑːpɪŋ ˈsentər]
shopping mall
[ˈʃɑːpɪŋ mɔːl]
sklep należący do sieci handlowej chain store [tʃeɪn stɔːr]
punkt sprzedaży detalicznej retail outlet [ˈriːteɪl aʊtlet]
sklep osiedlowy local shop [ˈloʊkəl ʃɑːp]
sklepik na rogu corner shop [ˈkɔːrnər ʃɑːp]
kiosk kiosk [ˈkiːɑːsk]
the newsagent’s
[ˈnuːzˌeɪdʒənts]
sklep spożywczy grocery store [ˈɡroʊsəri stɔːr]
warzywniak the greengrocer’s [ˈɡriːnˌɡroʊsərz]
piekarnia bakeryUS [ˈbeɪkəri]
the baker’s
BR [ˈbeɪkərz]
cukiernia confectionery [kənˈfekʃənəri]
candy store
[ˈkændi stɔːr]
pastry shop
[ˈpeɪstri ʃɑːp]
sklep mięsny butcherUS [ˈbʊtʃər]
the butcher’s
BR [ˈbʊtʃərz]
sklep rybny fish shopUS [fɪʃ ʃɑːp]
the fishmonger’s
BR [ˈfɪʃmʌŋɡərz]
sklep ze zdrową żywnością health-food store [helθ fuːd stɔːr]
apteka, drogeria the chemist’s [ˈkemɪsts]
pharmacy
[ˈfɑːrməsi]
drug store
[drʌɡ stɔːr]
sklep odzieżowy clothing storeUS [kloʊðɪŋ stɔːr]
clothes shop
BR [kloʊðz ʃɑːp]
butik boutique [buːˈtiːk]
sklep obuwniczy shoe shop [ʃuː ʃɑːp]
sklep sportowy sports shop [spɔːrts ʃɑːp ]
księgarnia bookshop [ˈbʊkʃɑːp]
sklep papierniczy stationery shopUS [ˈsteɪʃəneriʃɑːp]
the stationer’s
BR [ˈsteɪʃənərz]
sklep meblowy furniture shop [ˈfɜːrnɪtʃər ʃɑːp]
sklep z antykami antique shop [ˌænˈtiːk ʃɑːp ]
sklep z używanymi rzeczami second-hand shop [ˌsekəndˈhænd ʃɑːp]
sklep muzyczny music shop [ˈmjuːzɪk ʃɑːp]
sklep zoologiczny pet shop [ˈpet ʃɑːp]
sklep z zabawkami toy shop [ˈtɔɪ ʃɑːp]
sklep z upominkami gift shop [ˈɡɪft ʃɑːp]
sklep typu „wszystko za 5 złotych” dollar storeUS [ˈdɑːlər stɔːr]
pound store
BR [ˈpaʊnd stɔːr]
sklep wolnocłowy duty-free [ˌduːtiˈfriː]
jubiler jewelry storeUS [ˈdʒuːəlri stɔːr]
the jeweller’s
BR [ˈdʒuːələrz]
rynek, targ market [ˈmɑːrkɪt ]
pchli market flea market [fliː ˈmɑːrkɪt ]
stoisko, budka (na targu) stall [ˈstɔːl]
sklep ogrodniczy garden centreUS [ˈgɑːrdən ˈsentər]
garden centreBR [ˈgɑːrdən ˈsentər]
sklep z artykułami metalowymi hardware store [ˈhɑːrdweər stɔːr]
sklep budowlany, sklep dla majsterkowiczów; z materiałami do remontów DIY shop [ˌdiː aɪ ˈwaɪ ʃɑːp]
biuro podróży travel agent [ˈtrævəl ˈeɪdʒənt]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: