Przysłówki częstotliwości w języku angielskim (always, never, usually…)

Przysłówki częstotliwości (ang. adverbs of frequency) odpowiadają na pytanie How often? (jak często?). Opisują, jak często coś się dzieje.

Przysłówków częstotliwości używamy głównie z czasem Present Simple, ale nie tylko. 

W angielskim mamy dwa rodzaje przysłówków częstotliwości: określone (definite) i nieokreślone (indefinite). Ten podział jest ważny, ponieważ w zależności od rodzaju przysłówka częstotliwości zależy, gdzie on będzie stał w zdaniu.

 

Określone przysłówki częstotliwości (definite adverbs of frequency)

 

Określenie czasowe w agnielskim

To słowa o specyficznym, dość dokładnym znaczeniu, jak na przykład:

 • daily – dziennie (dzień to dokładna miara czasu),
 • annually – rocznie
 • most of the time – większość czasu
 • all the time – cały czas

 

We’re busy most of the time. – Jesteśmy zajęci większość czasu.

She makes  two hundred thousand dollars a year. – Ona zarabia dwieście tysięcy dolarów rocznie.

 

Wyrażenia ze słowem every (każdy, co):

 • every day – codziennie
 • every hour – co godzinę
 • every month – co miesiąc
 • every year – co roku

 

He wakes up late every day. – On codziennie wstaje późno.

I have to call him every week. – Muszę dzwonić do niego co tydzień.

 

Do określonych przysłówków częstotliwości należą wyrażenia opisujące, ile razy coś zrobiono.

 • once – jeden raz
 • twice – dwa razy

Jeśli coś wydarzyło się więcej niż dwa razy, do numeru dodajemy słowo times, np.

 • three times – trzy razy (“thrice” także jest używane, ale bardzo rzadko, to słowo raczej książkowe.)
 • four times – cztery razy
 • …etc.

She comes here once a week. – Ona przychodzi tutaj raz w tygodniu.

I eat three times a day. – Jem trzy razy na dzień.

 

 

Gdzie stawiać określone przysłówki częstotliwości

gdzie wstawić określone i nieokreśłone przysłówki częstotliwości

Określone przysłówki częstotliwości występują tylko na początku albo na końcu zdania. 

 • Do you go to see her every day? – Codziennie idziesz się z nią spotkać?
 • She’s broke all the time. – Ona nigdy nie ma kasy.
 • Once in a while I go to the cinema. – Raz na jakiś czas idę do kina.

 

Niekreślone przysłówki częstotliwości (indefinite adverbs of frequency)

To słowa ze znaczeniem, które nie jest bardzo konkretne i specyficzne.

Spójrz poniżej na listę kilku z nich. Jest ich w angielskim więcej, ale te wypisane poniżej są najczęściej używane.

 

Określenie czasowe w agnielskim

 

Przykłady:

 • She’s always late for everything. – Ona zawsze się na wszystko spóźnia.
 • Usually, designers just make clothes for me.Zazwyczaj projektanci po prostu szyją dla mnie ubrania.
 • I think about killing myself pretty frequently.Myślę o samobójstwie dość często.
 • Does it happen often? – Czy to często się zdarza?
 • Sometimes it means everything. – Czasami to znaczy wszystko.
 • Yeah. I eat fish occasionally. – Tak. Czasami jem ryby.
 • People seem to like me because I’m polite and I’m rarely late. – Wygląda na to, że ludzie mnie lubią, bo jestem uprzejmy i rzadko się spóźniam.
 • I seldom have time for such imaginings. – Rzadko mam czas na takie wymysły.
 • We hardly ever see each other anymore. – Prawie nigdy już się nie widzimy
 • Never, never, ever, ever!Nigdy, nigdy, przenigdy…

 

Gdzie stawiać nieokreślone przysłówki częstotliwości?

 

gdzie wstawić określone i nieokreśłone przysłówki częstotliwości

 

Nieokreślone przysłówki częstotliwości stawia się zazwyczaj* przed głównym czasownikiem zdania.

 • He rarely speaks.
 • I usually eat breakfast very early.
 • He often has to do homework.

 

Jeśli w zdaniu jest czasownik pomocniczy (jak np. to have, to be) lub modalny (can, should, etc.), to nieokreślony przysłówek częstotliwości będzie nadal stał przed głównym czasownikiem, ale po czasowniku pomocnym, np.:

 • They have never seen such an impressive view! 
 • We can’t always get what we want!

 

Inne przypadki:

*1. W zdaniach z “to be”  nieokreślony przysłówek częstotliwości zawsze będzie stał po czasowniku “to be”.

 • She is usually on time.
 • He is often talking about losing weight. 
 • Monica is rarely hungry.

 

*2. Niektóre przysłówki mogą również stać na początku zdania (sometimes, occasionally, normally i usually).

 • Usually, I don’t do it but I will do it today.
 • I like reading books sometimes.
 • Occasionally she eats sweets. 

 

*3. Większość przysłówków może również stać na końcu zdania, te, które nie mogą stać na końcu zdania to: always, rarely seldom.

 • My dog steals my food frequently.
 • I drink beer occasionally.
 • We understand her always. powinno być: We always understand her. 

 

*4. Ponieważ w angielskim nie istnieje podwójna negacja tak jak w polskim (np. “Nigdy nie pójdę” – “I will never go”) w zdaniach negatywnych (z no albo not) nie możemy użyć negatywnych przysłówków, jak np.: rarely, seldom, never.

 • I don’t rarely overeat – I rarely overeat. – Rzadko się przejadam

 

 

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: