Present Perfect

 ZASTOSOWANIE

Kiedy używa się czasu Present Perfect? Czas Present Perfect to czas łączący przeszłość z teraźniejszością. Stosujemy go więc:

 

 • mówiąc o skutkach czynności przeszłych widocznych w teraźniejszości:

She has just cut her hair. – Ona właśnie obcięła sobie włosy (widoczny jest skutek — obcięte włosy).

 • mówiąc o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości, ale trwają do chwili obecnej:

He hasn’t been to London for 2 years. – On nie był w Londynie przez dwa lata (teraz nadal go tam nie ma).

 • w sytuacjach, które właśnie miały miejsce, w niedalekiej przeszłości:

They have just left. –  Oni właśnie wyszli (niedawno, w niedalekiej przeszłości).

 • w sytuacjach, które nigdy nie miały miejsca albo jeszcze go nie miały:

I haven’t done my homework yet. – Nie odrobiłem jeszcze pracy domowej (do tej pory nadal tego nie zrobiłem).

 


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect tworzymy poprzez użycie odmienionego czasownika posiłkowego to have oraz czasownika w trzeciej formie. Czasownik w trzeciej formie to zazwyczaj czasownik, do którego dodano końcówkę -ed.

 

Podmiot to have
czasownik w III formie Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I have started learning English. Ja zacząłem uczyć się angielskiego.
You Ty zacząłeś uczyć się angielskiego.
He has* On zaczął uczyć się angielskiego.
She Ona zaczęła uczyć się angielskiego.
It Ono zaczęło uczyć się angielskiego.
We have My zaczeliśmy uczyć się angielskiego.
You Wy zaczeliście uczyć się angielskiego.
They Oni zaczeli uczyć się angielskiego.
* Pamiętaj, że czasownik to have w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się on na has!
I have, you have, ale (!) he/she/it has.
* W czasie Present Perfect stosowane są także formy ściągniete czasownika to have:
 • I have   I’ve
 • you have   you’ve
 • he has/ she has/ it has ➜  he’s/ she’s/ it’s
 • we have   we’ve
 • they have   they’ve

 

* Zauważ, że skrócona forma -‘s może pochodzić zarówno od słów: is, jak i has, czyli form czasowników to be oraz to have w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

 • He’s (has) watched. (On obejrzał).
 • He’s (is) watching. (On ogląda).

 

TRZECIA FORMA CZASOWNIKA

By utworzyć trzecią formę czasowników regularnych, dodajemy do nich końcówkę -ed. Forma ta jest taka sama dla wszystkich osób. ( TUTAJ znajdziesz listę angielskich czasowników nieregularnych).

Oto kilka przykładów tworzenia trzeciej formy z czasownikami regularnymi:

walk ➜ walked

push ➜ pushed

greet  ➜ greeted

 

Kiedy czasownik regularny kończy się na -e, dodajemy do niego -d.

hope ➜   hoped

free ➜  freed

tie ➜   tied

 

Jeśli czasownik regularny zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska (np. b, f, g czy s), zmieniamy –y na –ied.

cry ➜ cried

reply ➜ replied

*ale ed, enjoy ➜ enjoyed, ponieważ w tych wyrazach przed -y znajduje się samogłoska a.

 

Jeśli czasownik regularny kończy się na spółgłoskę, a przed nią stoi jedna samogłoska (np. a, e, i, o czy u), podwajamy ostatnią spółgłoskę.

beg ➜ begged

plan ➜ planned

strip ➜ stripped

 

 

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

W angielskim występuje dość duża ilość czasowników nieregularnych, znaczy się takich, które w czasie przeszłym przybierają inną formę od formy regularnej, czyli: czasownik + końcówka –ed.

↓ Kliknij poniższy link, by znaleźć listę najpopularniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim. ↓

Czasowniki nieregularne

 


ZAPRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Present Perfect tworzymy poprzez wstawienie słowa not po odmienionym czasowniku posiłkowym to have.

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:

Osoba to have Przeczenie czasownik w III formie Reszta zdania Polskie znaczenie
I have not called yet. Ja jeszcze nie zadzwoniłem.
You Ty jeszcze nie zadzwoniłeś.
He has On jeszcze nie zadzwonił.
She Ona jeszcze nie zadzwoniła.
It Ono/To jeszcze nie zadzwoniło.
We have My jeszcze nie zadzwoniliśmy.
You Wy jeszcze nie zadzwoniliście.
They Oni jeszcze nie zadzwonili.

 

 • She hasn’t (has + not = hasn’t) been to Poland for over 20 years.

Ona nie była w Polsce od ponad dwudziestu lat.

 • I haven’t (have + not = haven’t) seen her yet.

Nie widziałem jej jeszcze.

 • They haven’t driven a car today.

Oni dzisiaj nie jechali samochodem.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli zmianę szyku. Zdanie pytające rozpoczyna się odmienioną formą czasownika to have.

 

She has given it to you.   Has she given it to you?

You have watched the show.    Have you watched the show?

They have seen her. ➜  Have they seen her?

 

Jeśli w zdaniu pytającym w czasie Present Perfect chcesz użyć zaimka pytającego,  takiego jak na przykład when (kiedy?), konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:

Zaimek
to have Podmiot czasownik w III formie Polskie tłumaczenie
When have I arrived? Kiedy ja przybyłem?
you Kiedy ty przybyłeś?
has he Kiedy on przybył?
she Kiedy ona przybyła?
it Kiedy ono przybyło?
have we Kiedy my przybyliśmy?
you Kiedy wy przybyliście?
they Kiedy oni przybyli?

 

W ten sam sposób tworzymy pytania, używając poniższych zaimków pytających:

 

 • where (gdzie?)

Where have you gone? (Gdzie poszedłeś?)

 • how (jak?)

How have you succeeded? (Jak odniosłeś sukces?)

 • how much (ile?)

How much has he spent? (Ile wydał pieniędzy?)

 • why (dlaczego?)

Why haven’t you showed up? (Dlaczego się nie pokazałeś?)

 • whose (czyj?)

Whose ball have you played? (Czyją piłką grałeś?)

 • which (który?)

Which car have you bought? (Który samochód kupiłeś?)

 • what (co?)

What has he done? (Co on zrobił?)

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytania zamknięte to pytania, na które można odpowiedzieć tak, lub nie. W czasie Present Perfect takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes / No,  +  OSOBA  +  have*/ haven’t*

(*w odmienionej formie)

 

 • Have you attended the university for over a year?  –  Yes, I have. / No, I haven’t.

Czy chodzisz na uniwersytet od ponad roku?   –  Tak, chodzę. / Nie, nie chodzę.

 • Has he finished this book?  –  Yes, he has. / No, he hasn’t.

Czy on skończył już tę książkę?  –  Tak, skończył ją. / Nie, nie skończył jej.

 


OKREŚLENIA CZASOWE

 

 • since – od + określony moment w przeszłości (np. od marca – since March)

I’ve lived here since May. (Mieszkam tutaj od maja).

 • for – od + okres (np. przez 2 lata – for two years)

She has lived in Shanghai for 4 years. (Ona mieszka w Szanghaju od 4 lat).

 • already – już

They have already seen her. (Już ją widzieli).

 • just – właśnie

She has just entered the school. (Ona właśnie weszła do szkoły).

 • yet – już (w pytaniu), jeszcze nie (+ przeczenie)

I haven’t been there yet. (Nie byłem tam jeszcze).

Have you been there yet? (Byłeś już tam?)

 • ever – kiedykolwiek (w pytaniach)

Have you ever wondered why she moved out? (Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ona się wyprowadziła?)

 • never – nigdy (PAMIĘTAJ! Nie dodajemy przeczenia do słowa “never” w języku angielskim)

The Johnson’s have never gone on holiday. (Johnsonowie nigdy nie pojechali na wakacje).

 • lately – ostatnio

You have watched a lot of TV lately. (Ostatnio oglądasz dużo telewizji).

 • recently – ostatnio

Recently, I have discovered a new word. (Ostatnio odkryłem nowe słowo).

 


PRZYKŁADY


Powodzenia w nauce! 🙂

Team LingTip.pl


ĆWICZENIA

%d bloggers like this: