Present Perfect ContinuousZASTOSOWANIE

Kiedy używa się czasu Present Perfect Continuous? Podobnie jak Present Perfect, czas Present Perfect Continuous to czas łączący przeszłość z teraźniejszością. Między tymi dwoma czasami istnieją jednak niewielkie różnice ( → czytaj dalej). Present Perfect Continuous stosujemy do:

 

 • opisu czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej:

They have been cleaning the apartment since they woke up. – Sprzątają mieszkanie, od kiedy się obudzili (nieprzerwanie).

 • podkreślenia czynności niezakończonej opisanej w zdaniu. Kiedy jednak chcemy podkreślić w zdaniu skutek — używamy czasu Present Perfect:

I have been watching my favorite series. – Oglądam mój ulubiony serial (czynność niezakończona, nadal go oglądam).

Porównaj ze zdaniem w Present Perfect:

I have watched three episodes. – Obejrzałem/Obejrzałam trzy odcinki (zdanie to podkreśla skutek, rezultat czynności).

 • wyrażenia czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i zakończyła się dokładnie w chwili, w której mówimy:

I have been waiting for you for ages! – Wieki na ciebie czekałem/czekałam!

(Osoba, na którą czekano, najprawdopodobniej już się pojawiła i druga osoba właśnie przestała na nią czekać).

 

 


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect Continuous tworzymy poprzez użycie odmienionego czasownika posiłkowego to have, słowa been (czyli trzeciej formy czasownika to be : am/is/are – was/were – been) oraz czasownika z końcówką -ing.

Oto przykład zdania twierdzącego w czasie Present Perfect Continuous:

Podmiot to have been Czasownik +ing Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I have been living in Paris for a year. Ja mieszkam w Paryżu od roku.
You Ty mieszkasz w Paryżu od roku.
He has* On mieszka w Paryżu od roku.
She Ona mieszka w Paryżu od roku.
It Ono mieszka w Paryżu od roku.
We have My mieszkamy w Paryżu od roku.
You Wy mieszkacie w Paryżu od roku.
They Oni mieszkają w Paryżu od roku.

*Pamiętaj, że czasownik to have w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się on na has!

I have, you have, ale (!) he/she/it has.
* W czasie Present Perfect stosowane są także formy ściągniete czasownika to have:
 • I have   I’ve
 • you have   you’ve
 • he has/she has/it has ➜  he’s/she’s/it’s
 • we have   we’ve
 • they have   they’ve

 

* Zauważ, że skrócona forma -‘s może pochodzić zarówno od słów: is, jak i has, czyli form czasowników to be oraz to have w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

 • he’s (has) been watching (On oglądał).
 • he’s (is) watching (On ogląda).

 


ZAPRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Present Perfect tworzymy poprzez wstawienie słówka not po czasowniku posiłkowym to have.

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:

Podmiot to have Przeczenie been Czasownik +ing Reszta zdania Polskie znaczenie
I have not been painting much lately Ostatnio nie maluję dużo.
You Ostatnio nie malujesz dużo.
He has Ostatnio nie maluje dużo.
She Ostatnio nie maluje dużo.
It Ostatnio nie maluje dużo.
We have Ostatnio nie malujemy dużo.
You Ostatnio nie malujecie dużo.
They Ostatnio nie malują dużo.

 

 • She hasn’t (has + not = hasn’t) been watching TV for 10 years.

Ona nie ogląda telewizji od dziesięciu lat.

 • We haven’t (have + not = haven’t) been eating sweets this year.

W tym roku nie jadłem słodyczy.

 • Lately, I haven’t been going out with my friends.

Ostatnio nie wychodzę z moimi znajomymi.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli zmianę szyku. Zdanie pytające rozpoczyna się odmienioną formą czasownika to have.

 

She has been taking care of her baby.   Has she been taking care of her baby?

You have been watching the show.  ➜  Have you been watching the show?

They have been enjoying the holiday.   Have they been enjoying the holiday?

 

Jeśli w zdaniu pytającym w czasie Present Perfect Continuous chcesz użyć zaimka pytającego, takiego jak na przykład how long (jak długo?), konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:

Zaimek to have Podmiot been Czasownik +ing Polskie tłumaczenie
How long have I been working here? Jak długo ja tu pracuję?
you Jak długo ty tu pracujesz?
has he Jak długo on tu pracuje?
she Jak długo ona tu pracuje?
it Jak długo ono tu pracuje?
have we Jak długo my tu pracujemy?
you Jak długo wy tu pracujecie?
they Jak długo oni tu pracują?

 

W ten sam sposób tworzymy pytania, używając innych zaimków pytających, jak np. where (gdzie?), how (jak?), why (dlaczego?), how much (ile?) itd.

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknięte to pytanie, na które można odpowiedzieć tak, lub nie. W czasie Present Perfect Continuous takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes, + OSOBA + have*

No, + OSOBA + have* not

(*w odmienionej formie)

 

Have you been going to this school for a long time?  Yes, I have. / No, I haven’t.

Od dawna chodzisz do tej szkoły?  Tak, uczę się. / Nie, nie uczę się.

Has she been calling you the whole day? Yes, she has. / No, she hasn’t.

Wydzwaniała do ciebie cały dzień? Tak, wydzwaniała. / Nie, nie wydzwaniała.


OKREŚLENIA CZASOWE

 • since – od + określony moment w przeszłości (np. od marca – since March)

I’ve been studying German since May. (Uczę się niemieckiego od maja)

 • for – od + okres (np. przez 2 lata – for two years)

We have been dating for 4 years. (Jesteśmy razem od 4 lat.)

 


PRZYKŁADY

 


%d bloggers like this: