Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły) 

ZASTOSOWANIE

Present Continuous (Present — teraźniejszy, Continuous — nieprzerwany, ciągły) używamy:

 

 • mówiąc o czynnościach, które wykonywane są w danym momencie, teraz:

I am going to school. –  Idę do szkoły. (am going oznacza tutaj, że właśnie teraz idę do szkoły).

 • w sytuacjach, które się zmieniają i są tylko tymczasowe:

Your English is getting better. – Twój angielski się poprawia.

(is gettingoznacza zmianę, coś z gorszego staje się lepsze).

 • mówiąc o zaplanowanej przyszłości:

I’m leaving tomorrow at 8 o’clock. – Wyjeżdżam jutro o ósmej.

(am leaving – oznacza tutaj, że wyjazd został już wcześniej zaplanowany).

 

* nie używamy jednak Present Continuous, gdy mówimy o czynnościach, które wykonywane są ogólne i długo czasowo  – do tego służy nam czas  Present Simple.

 


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous tworzymy poprzez użycie odmienionego czasownika posiłkowego to be oraz czasownika z końcówką -ing.

Present continuous struktura czas teraźniejszy ciągły

Zdanie oznajmujące w Present Continuous może wyglądać więc następująco:

Podmiot to be
Czasownik +ing Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I am going to work Ja idę do pracy
You are Ty idziesz do pracy
He is On idzie do pracy
She Ona idzie do pracy
It Ono idzie do pracy
We are My idziemy do pracy
You Wy idziecie do pracy
They Oni idą do pracy

I am watching a movie. – Oglądam film. (W tym momencie).

They are flying to Spain. – Oni lecą do Hiszpanii. (W tej chwili są w samolocie).

He is playing football. – On gra w piłkę nożną. (Teraz).

 

* Pamiętasz o formach ściągniętych czasownika to be? Często stosowane są one w czasie Present Continuous.

formy skrócone czasownika to be I am I'm you are you're

We are doing homework. ➜  We’re doing homework (Odrabiamy pracę domową).

 

FORMA -ing (GERUND)

Jak widzisz w czasie Present Continuous używana jest także forma –ing. Tworzymy ją poprzez dodanie końcówki –ing do czasownika głównego.

 

 • speak ➜  speaking
 • go ➜   going
 • stay ➜   staying

 

* Jeśli czasownik kończy się spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, ostatnia spółgłoska zostaje podwojona.

 • forget ➜  forgetting
 • stop ➜  stopping
 • run ➜  running

 

* Jeśli jednak czasownik zakończony jest literką –e, –e zanika po dodaniu formy –ing.

 • use – using
 • become -becoming
 • promise – promising

 


PRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie not po czasowniku posiłkowym to be.

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:
zdania przeczące w czasie present continuous negacja
 • Maria is not going to Paris today.

Maria nie jedzie dzisiaj do Paryża.

 • We aren’t watching TV.

Nie oglądamy telewizji. (w tym momencie).

 • I’m not swimming in the pool right now.

Nie pływam teraz w basenie.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję. Inwersja to zamiana szyku w zdaniu — przesunięcie czasownika posiłkowego to be do przodu.

inwersja czas present continuous

Jeśli w zdaniu pytającym w czasie Present Continuous chcesz użyć zaimka pytającego,  takiego jak na przykład when (kiedy?), konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:
czas present continuous pytania z zaimkiem pytajnym

W ten sam sposób tworzymy pytania, używając poniższych zaimków pytających:

 

 • where (gdzie?)

Where are you going? (Dokąd idziesz?)

 • how (jak?)

How are you doing?  (Jak się masz?)

 • why (dlaczego?)

Why is she washing your clothes?  (Dlaczego ona myje twoje ubrania?)

 • whose (czyj?)

Whose shirt are you wearing? (Czyją koszulę (właśnie) nosisz?)

 • which (który?)

Which plant are you watering? (Którą roślinę (teraz) podlewasz?)

 

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytania zamknięte to pytania, na które można odpowiedzieć tak, lub nie. W czasie Present Continuous takie pytania tworzone są w następujący sposób:

pytania zamknięte w czasie present continuous język angielski

 


OKREŚLENIA CZASOWE

Poniższe słowa to określenia czasu często stosowane są w zdaniach w czasie Present Continuous:

 

 • now (teraz)

We are learning biology now.  (Teraz uczę się biologii).

 • at the present (obecnie)

At present, my brother is working abroad.  (Obecnie mój brat pracuje za granicą).

 • currently (obecnie)

Currently, I have been busy working on this issue. (Obecnie jestem zajęty tym problemem).

 • today (dzisiaj)

I haven’t done anything productive today. (Dzisiaj nie zrobiłem niczego produktywnego).

 • for the time being (jak na razie)

My car is broken so I’m biking to work for the time being. (Mój samochód jest zepsuty więc na razie jeżdżę na rowerze do pracy).

 • nowadays (w dzisiejszych czasach)

Petrol prices are getting higher nowadays.  (Ostatnimi czasy ceny paliwa rosną).

 • this year (w tym roku)

This year I have travelled to ten countries. (W tym roku pojechałem do dziesięciu krajów).

 


PRZYKŁADY

 • He is drinking tea. 

On pije herbatę.

 • She is going to the supermarket at the moment.

Ona idzie do supermarketu w tym momencie.

 • They are watching a movie in that cinema right now. 

Oni właśnie oglądają film w tamtym kinie.

 • You are shopping in that mall these days. 

Ostatnio chodzisz na zakupy w tym centrum handlowym.

 • We are reading different kinds of books. 

Czytamy różne rodzaje książek.

 


ĆWICZENIA

%d bloggers like this: