Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous

 

W tym dziale zajmiemy się porównaniem dwóch angielskich czasów teraźniejszych: Present Simple oraz Present Continuous. Porównamy ich zastosowanie, strukturę zdań twierdzących, przeczących oraz pytających.

 


ZASTOSOWANIE

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS
Używany jest zazwyczaj do opisu sytuacji trwałych, cyklicznych, które nie ulegają nagłej zmianie. Używany jest zazwyczaj do opisu sytuacji tymczasowych, zmieniających się, czynności wykonywanych w danym momencie.
 • He lives in London
 • You go to work every day.
 • Water boils at 100 degrees Celsius
 • He is reading a book.
 • You are working a lot these days.
 • The temperature is rising.

 


ZDANIA TWIERDZĄCE

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS
podmiot + orzeczenie
podmiot + to be + czasownik -ing
 • I read books.
 • You read books
 • He reads books
 • She reads books
 • It reads books
 • We read books
 • They read books

 

 • I am reading books
 • You are reading books
 • He is reading books
 • She is reading books
 • It is reading books
 • We are reading books
 • They are reading books

 

Porównaj następujące zdania:

 • You go to school. – Chodzisz do szkoły (czynność się powtarza).
 • You are going to school. – Idziesz do szkoły (czynność wykonywana jest w danej chwili).

 


PRZECZENIE

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS
podmiot + do/ does + not + orzeczenie +reszta zdania

  • I do not smoke.
  • You don’t smoke.
  • He does not smoke
  • She doesn’t smoke
  • It does not smoke
  • We don’t smoke.
  • They do not smoke.

do + not  ➜  don’t

does + not  ➜  doesn’t

podmiot + to be + not + czasownik –ing +reszta zdania

  • I am not smoking
  • You aren’t smoking
  • He is not smoking
  • She isn’t smoking
  • It is not smoking
  • We are not smoking
  • They aren’t smoking

are not  ➜   aren’t

is not  ➜  isn’t

 

Porównaj następujące zdania:

We don’t watch TV.  –  Nie oglądamy telewizji (ogólnie).

We aren’t watching TV –  Nie oglądamy telewizji (w tym momencie).

 

 


PYTANIA

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS
By zadać pytanie w Present Simple używamy do lub does*

(*w zdaniach  w trzeciej osobie liczby pojedynczej)

Do/Does + podmiot + orzeczenie

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję.

Inwersja to zamiana miejscami czasownika (w tym przypadku to be) i podmiotu.

Am/Are/Is + podmiot + czasownik -ing

 

Do you speak English

Does she go to school?

Are you speaking English?

Is she going to school?

 

Porównaj następujące zdania:

 • What does he do? –  Co on robi? (oznacza, gdzie pracuje? Jaką czynność wykonuje regularnie).
 • What is he doing? –  Co on robi? (w tym momencie).

 


OKREŚLENIA CZASOWE

 

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS
 • always (zawsze)
 • never (nigdy)
 • usually (zwykle)
 • often (często)
 • sometimes (czasami)
 • seldom (rzadko)
 • every day (codziennie)
 • twice a month (dwa razy w miesiącu)
 • now (teraz)
 • at the present (obecnie)
 • currently (obecnie)
 • today (dzisiaj)
 • at the moment (w tej chwili)
 • for the time being (jak na razie)
 • nowadays (w dzisiejszych czasach)
 • this year (w tym roku)

 

 

Powodzenia w nauce! 🙂

Team LingTip.pl


ĆWICZENIA

 

 

%d bloggers like this: