Past Perfect ContinuousZASTOSOWANIE

Kiedy używa się czasu Past Perfect Continuous? Podobnie jak Past Perfect, Past Perfect Continuous stosowany jest do opisu czynności, które zostały zakończone przed inną czynnością, która również miała miejsce w przeszłości. Z taką różnicą, że w zdaniach w Past Perfect Continous kładzie się zazwyczaj nacisk na okres czasu w którym wykonywana była dana czynność. Past Perfect stosujemy więc:

 • by wyrazić czynność trwającą w przeszłości przez pewien czas, aż do rozpoczęcia się drugiej czynności przeszłej:

He had been living alone for years before he met his wife. – Przez lata mieszkał zam zanim poznał swoją żonę.

 • by wyrazić czynność, która dopiero została zakończona. W tym przypadku nie jest konieczne oznaczenie jak długo trwala ta czynność.

It had been raining because the patio was still wet. – Padało, bo na ganku było nadal mokro.

 • w zdaniach z wish, które dotyczą przeszłości.

I wish I had been studying so that I could pass the exam yesterday. – Żałuję, że się nie uczyłem,  takto zdałbym wczoraj egazmin.

 • w zdaniach w trzecim okresie warunkowym, który wyraża spekulacje na temat przeszłości.

If you hadn’t been working the whole day you wouldn’t be so tired. – Gdybyś nie pracował cały dzień, nie byłbyś tak zmęczony.


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect Continuous tworzymy poprzez użycie czasownika had (czyli formy przeszłej czasownika to have), been (czyli trzeciej formy czasownika to be : am/is/are – was/were – been) oraz czasownika z końcówką -ing.

Oto przykład zdań w czasie twierdzącego w czasie Past Perfect Continuous:

Podmiot have/has been Czasownik +ing Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I had been living in Paris. Ja mieszkałem w Paryżu.
You Ty mieszkałeś w Paryżu .
He On mieszkał w Paryżu.
She Ona mieszkał w Paryżu.
It Ono mieszkał w Paryżu.
We My mieszkaliśmy w Paryżu.
You Wy mieszkaliście w Paryżu.
They Oni mieszkali w Paryżu.
* W czasie Past Perfect stosowane są także formy ściągnietych czasownika had:
 • I had I’d
 • you had you’d
 • he had/she had/it had he’d/she’d/it’d
 • we had we’ve
 • they had they’ve

* Zauważ, że skrócona forma -‘d może też pochodzić zarówno od słów: had, jak i would.

 • He’d (had) been watching it. (On to oglądał).
 • He’d (would) watch it. (On by to obejrzał).

 


ZAPRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Past Perfect tworzymy poprzez wstawienie not po czasowniku had.

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:

Podmiot had Przeczenie been Czasownik +ing Reszta
Polskie znaczenie
I had not been painting before

I met her

Nie malowałem zanim ją poznałem.
You Nie malowałeś zanim ją poznałeś.
He Nie malował zanim ją poznał.
She Nie malowała zanim ją poznała.
It Nie malował0 zanim ją poznał0.
We Nie malowaliśmy zanim ją poznaliśmy.
You Nie malowaliście zanim ją poznaliście.
They Nie malowali zanim ją poznali.

*W przeczeniu z had istnieje także forma ściągnięta: had + not = hadn’t.

 

 • She hadn’t been watching TV for 10 years before she started watching it again.

One nie oglądała telewizji od dziesięciu lat zanim znowu zaczęła ją oglądać.

 • We hadn’t been working for a while when suddenly he got a job offer.

Nie pracował już przez pewien czas, kiedy nagle zaoferowano mu pracę.

 • After her husband had died she decided to wear only black.

Po tym jak umarł jej mąż, zdecydowała ubierać się tylko na czarno.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Past Perfect tworzymy przez inwersję, czyli zmianę szyku. Zdanie pytające rozpoczyna się od słowa had.

 

She had been taking care of her baby.   Had she been taking care of her baby?

You had been watching the show.   Had you been watching the show?

They had been enjoing the holiday.   Had they been enjoing the holiday?

 

Jeśli w zdaniu pytającym w czasie Past Perfect Continuous chcesz użyć zaimka pytającego, takiego jak na przykład how long (jak długo?), konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:

Słowo pytające to have Podmiot been Czasownik +ing Polskie tłumaczenie
How long had I been working here? Jak długo ja tu pracowałem?
you Jak długo ty tu pracowałeś?
he Jak długo on tu pracował?
she Jak długo ona tu pracowała?
it Jak długo ono tu pracował?
we Jak długo my tu pracowaliśmy?
you Jak długo wy tu pracowaliście?
they Jak długo oni tu pracowali?

 

W ten sam sposób tworzymy pytania, używając innych zaimków pytających, jak np. where (gdzie?), how (jak?), why (dlaczego?), how much (ile?) itd.

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknięte to pytanie, na które można odpowiedzieć tak, lub nie. W czasie Past Perfect Continuous takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes / No, + OSOBA + had / hadn’t

 

Had you been going to this school for a long time?  Yes, I had. / No, I hadn’t.

Od dawna chodziłeś do tej szkoły?  Tak, (od dawna) chodziłem. / Nie, nie chodziłem.


OKREŚLENIA CZASOWE

 • since – od + określony moment w przeszłości (np. od marca– since March)

After I’d been studying German since May I moved to Austria. (Po tym jak uczyłem się niemieckiego od maja, przeprowadziełem się do Austrii).

 • for – od/przez + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years)

We had been dating for 4 years before we got married. (Byliśmy razem przez 4 lata zanim wzieliśmy ślub).

 • before – zanim

Adam had been running twenty miles a week before he broke his leg. (Adam biegał 10 mili na tydzień zanim złamał nogę).

 • after – po tym jak

After we had been dancing for half an hour she kissed me. (Po tym jak tańczyliśmy przez pół godziny, ona mnie pocałowała).

 


PRZYKŁADY

 


 

%d bloggers like this: