Past Continuous 

ZASTOSOWANIE

Past Continuous (Past— przeszły, Continuous — nieprzerwany, ciągły) używamy, mówiąc o:

 

 • wydarzeniach, które były w trakcie odbywania się w określonym czasie w przeszłości.

I was going home at 5PM yesterday. – Wczoraj o piątej popołudniu byłem w drodze do domu. (W tym czasię byłem w trakcie robienia czegoś)

 • wydarzeniach, które zostały przerwane przez inne wydarzenia. W tym przypadku obok czasu Past Continuous, który słóży do opisu dłuższej czynności, występuję także czas Past Simple. Past Simple używany est wtedy do opisu czynności, która przerwała czynność opisaną przez Past Continuous.

 She was reading a book when suddenly the phone rang. – Ona czytała książkę, gdy nagle zadzwonił telefon.

 • czynnościach, które odbywały się w tym samym czasie.

He was doing the dishes and she was vacuuming the carpet. – On zmywał naczynia a ona odkurzała dywan.

 • tle wydarzeń, czyli o dłuższych czynnościach, które w sposób ciągły wypełniają pewien okres czasu w przeszłości.

I was working all day long. – Pracowałem przez cały dzień.

 

 

 

I  was We were
You were You were
He She It was They were

 

Zdanie oznajmujące w czasie Past Continuous może wyglądać więc następująco:

Podmiot to be
Czasownik +ing Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I was going to work Ja szedłem do pracy
You were Ty szedłeś do pracy
He was On szedł do pracy
She Ona szedł do pracy
It Ono szedł do pracy
We were My szedliśmy do pracy
You Wy szedliście do pracy
They Oni szli do pracy
 • I was watching a movie when the TV broke suddenly. – Oglądałem film, kiedy nagle telewizor się zepsuł.
 • They were flying to Spain last night. – Oni lecieli do Hiszpanii wczoraj w nocy.
 • He was playing football and I was doing my homework. – On grał w piłkę nożną, a ja odrabiałem pracę domową

 

 

FORMA -ing (GERUND)

Jak widzisz w czasie Past Continuous używana jest także forma –ing. Tworzymy ją poprzez dodanie końcówki –ing do czasownika głównego.

 

 • speak ➜  speaking
 • go ➜  going
 • stay ➜  staying

 

* Jeśli czasownik kończy się spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, ostatnia spółgłoska zostaje podwojona.

 • forget ➜   forgetting
 • stop ➜  stopping
 • run ➜  running

 

* Jeśli jednak czasownik zakończony jest literką –e, –e zanika po dodaniu formy –ing.

 • use – using
 • become -becoming
 • promise – promising

 


PRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Past Continuous tworzymy poprzez dodanie not po czasowniku posiłkowym to be.

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:
Osoba forma

to be

Przeczenie Czasownik + ing Reszta zdania Polskie znaczenie
I was not reading books. Ja nie czytał książek.
You were Ty nie czytałeś książek.
He was On nie czytał książek.
She Ona nie czytał książek.
It Ono nie czytał książek.
We were My nie czytaliśmy książek.
You Wy nie czytaliście książek.
They Oni nie czytali książek.

 

 • Maria was not going to Paris.

Maria nie jechała do Paryża.

 • We weren’t watching TV.

Nie oglądaliśmy telewizji.

 • I wasn’t swimming in the pool.

Nie pływałem w basenie.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Past Continuous tworzymy przez inwersję. Inwersja to zamiana szyku w zdaniu – przesunięcie czasownika posiłkowego to be do przodu.

 

 • You were speaking Spanish.  ➜   Were you speaking Spanish?
 • She was singing a song.  ➜   Was she singing as song?
 • They were talking about you.  ➜   Were they talking about you?

 

Jeśli w zdaniu pytającym w czasie Past Continuous chcesz użyć zaimka pytającego, takiego jak na przykład when (kiedy?), konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:

 

Zaimek pytający to be Podmiot Orzeczenie Reszta zdania Tłumaczenie
When were we going to France? Kiedy jechaliśmy do Francji?

W ten sam sposób tworzymy pytania, używając poniższych zaimków pytających:

 

 • where (gdzie?)

Where were you going? (Dokąd szedłeś?)

 • how (jak?)

How were you doing? (Jak się miałeś?)

 • why (dlaczego?)

Why was she washing your clothes? – Dlaczego ona myła twoje ubrania?

 • whose (czyj?)

Whose shirt were you wearing? (Czyją koszulę nosiłeś?)

 • which (który?)

Which plant were you watering? (Którą roślinę podlewałeś?)

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknię to pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. W czasie Past Continuous takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes, + OSOBA + was/were*

No, + OSOBA + was/were* + not

(*w zależności od osoby)

 

 • Were you cooking something? – Yes, I was. / No, I was not.

Czy coś gotowałeś? – Tak, gotowałem. / Nie, nie gotowałem.

 • Was your mum laughing? – Yes, he is. / No, she isn’t.

Czy twoja mama się śmiała? – Tak, śmiała się. / Nie, nie śmiała się.

 


OKREŚLENIA CZASOWE

Poniższe słowa to określenia czasu często stosowane są w zdaniach w czasie Past Continuous:

 

 • while (podczas gdy)

While mum was watching TV, dad was cooking dinner. – Podczas gdy mama oglądała telewizję, tata gotował kolację.

 • when (kiedy)

He came into my room when I was doing my homework. – On wszedł do mojego pokoju, kiedy odrabiałem pracę domową.

 • all day (cały dzień)

I was taking care of my students all day yesterday. – Wczoraj cały dzień opiekowałem się moimi uczniami.

 


PRZYKŁADY

 

 • While he was drinking tea, his brother was eating an orange.

Podczas gdy on pił herbatę, jego brat jadł pomarańczę.

 • Tom was getting ready for work when the door opened.

Tom przygotowywał się do pracy, gdy otworzyły się drzwi.

 • I was sleeping all day long.

Spałem cały dzień.

 • They were walking and walking…

Chodzili i chodzili…

 

Powodzenia w nauce! 🙂

Team LingTip.pl


ĆWICZENIA

%d bloggers like this: