Opis pomieszczeń domu i ich wyposażenia

Dowiedź się jak opisać pomieszczenia w twoim domu, poznaj słowa opisujące wyposażenie mieszkania.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

 

kuchnia kitchen [ˈkɪtʃən]
sprzęt kuchenny kitchen appliances [ˈkɪtʃən əˈplaɪənsɪz]
kuchenne przybory kitchen utensils [ˈkɪtʃən juːˈtensəlz]
czajnik kettle [ˈketəl]  
zamrażarka freezer [ˈfriːzər]
lodówka fridge [ˈfrɪdʒ]
naczynia dishes [ˈdɪʃɪz]
myć naczynia to wash the dishes [ˈwɑːʃ]
zmywarka dishwasher [ˈdɪʃwɑːʃər]
opróżniać zmywarkę empty the dishwasher [ˈempti]
kuchenka cooker [ˈkʊkər]
zlew sink sink [ˈsɪŋk]
szafka kuchenna cupboard [ˈkʌbərd]
kubek cup [kʌp]
szklanka glass [ɡlæs]
sztućce cutlery [ˈkʌtləri]
pałeczki chopsticks [ˈtʃɑːpstɪks]
wiedelec fork [fɔːrk]
nóż knife [naɪf]
łyżka spoon [spuːn]
łyżka stołowa tablespoon [ˈteɪblspuːn]
łyżeczka teaspoon [ˈtiːspuːn]
drewniana łyżka wooden spoon [ˈwʊdn ˈspuːn]
łyżka wazowa ladle [ˈleɪdl]
trzepaczka whisk [wɪsk]
łopatka, szpachelka spatula [ˈspætʃələ]
wałek rolling pin [ˈroʊlɪŋ pɪn/]
sitko sieve [sɪv]
durszlak colander [ˈkɑːləndər]
deska do krojenia cutting boardUS [ˈkʌtɪŋ bɔːrd]
chopping boardBR [ˈtʃɑːpɪŋ bɔːrd]
talerz plate [pleɪt]
miska bowl [boʊl]
toster toaster [ˈtoʊstər]
kuchenka mikrofalowa microwave [ˈmaɪkroʊweɪv]
piekarnik oven [ˈʌvən]
zmiotka brush [ˈbrʌʃ]
 kosz na śmieci (duży pojemnik) trash canUS [træʃ kæn]
rubbish binBR [ˈrʌbɪʃ ˈbɪn]
wyrzucać śmieci to empty the trash can [ˈempti]
odkurzacz vacuum cleanerUS [ˈvækjʊm ˈkliːnər]
hooverBR [ˈhuːvə]
odkurzać dywan to vacuum the carpetUS [ˈvækjʊm]
to hoover the carpetBR [ˈhuːvə]
miotła broom [ˈbrʊm]
szczotka brush [ˈbrʌʃ]
ściereczka do kurzu duster [ˈdʌstər]
zajmować się domem to do the housework [ˈhaʊswɜːrk]
prasować ubrania to iron the clothes [ˈaɪərn ðə ˈkloʊðz]
zamiatać podłogę to sweep the floor [ˈswiːp ðəˈflɔːr]
jadalnia dining room [ˈdaɪnɪŋ ˌruːm]
stołek stool [ˈstuːl]
stół table  [ˈteɪbəl]

 

słownictwo matura kuchnia vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

łazienka bathroom [ˈbɑːθˌruːm]
gąbka sponge  [ˈspʌndʒ]
prysznic shower [ˈʃaʊər]
brać prysznic to take a shower [ˈteɪk ə ˈʃaʊər]
wanna bathtub [ˈbɑːθtʌb]
brać kąpiel, wykąpać się to take a bath [ˈteɪk ə ˈbɑːθ]
bieżąca woda running water [ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtər]
woda z kranu tap water  [ˈtæp ˈwɔːtər]
mydło soap  [ˈsoʊp]
ręcznik towel [ˈtaʊəl]
szczoteczka do zębów toothbrush  [ˈtuːθbrʌʃ]
kran faucetUS [ˈfɔːsɪt]
tapBR [ˈtæp]
umywalka washbasin  [ˈwɑːʃbeɪsən]
pralka washing machine  [ˈwɑːʃɪŋ məˈʃiːn]
lustro mirror [ˈmɪrər]
toaleta, ubikacja toilet [ˈtɔɪlət]
spuścić wodę w toalecie to flush the toilet

 

słownictwo matura łazienka vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

sypialnia bedroom [ˈbedruːm]
łóżko bed [ˈbed]
podwójne łóżko double bed [ˈdʌbəl ˈbed]
pojedyncze łóżko single bed [ˈsɪŋgəl ˈbed]
materac mattress  [ˈmætrəs]
ścielić łóżko make the bed [ˈmeɪk ðə ˈbed]
kołdra duvet [ˈduːveɪ]
quilt [ˈkwɪlt]
narzuta bedcover[ ˈbedkʌvər]
prześcieradło bed sheet [ˈbed ˈʃiːt]
zmienić pościel change the sheets [ˈtʃeɪndʒ ˈðə ˈʃiːts]
koc blanket [ˈblæŋkət]
poduszka pillow [ˈpɪloʊ]
poduszka (dekoracyjna) cushion [ˈkʊʃən]
szafa closetUS  [ˈklɑːzɪt]
wardrobeGB [ˈwɔːrdroʊb]
stolik nocny bedside table [ˈbedsaɪd ˈteɪbəl]
komoda chest of drawers [ˌtʃestəvˈdrɔːz]

 

słownictwo matura sypialnia vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

pokój dziecięcy children’s room [ˈtʃɪldrəns ruːm]
plakat poster [ˈpoʊstər]
kołyska cradle  [ˈkreɪdəl]
obrazek picture [ˈpɪktʃər]

 

pokój dzienny, salon living room [ˈlɪvɪŋ ruːm]
kanapa, sofa couch [ˈkaʊtʃ]
sofa  [ˈsoʊfə]
fotel armchair [ˈɑːrmtʃeər]
siedzieć w fotelu to sit in an armchair [ˈɑːrmtʃeər]
krzesło, fotel chair [ˈtʃeər]
telefon telephone [ˈtelɪfoʊn]
phone [ˈfoʊn]
telewizor TV set [ˌtiːˈviː ˈset]
kominek fireplace [ˈfaɪərpleɪs]
żelazko iron [ˈaɪərn]
prasować to iron [ˈaɪərn]

 

słownictwo matura pokój gościnny vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

gabinet study  [ˈstʌdi]
biurko desk  [ˈdesk]
porządkować biurko tidy the desk [ˈtaɪdi]
biblioteczka bookcase [ˈbʊkkeɪs]
półka shelf [ˈʃelf]
półka na książki bookshelf [ˈbʊkʃelf]
obraz picture [ˈpɪktʃər]
wazon, waza vase  [‘veɪs]
lampa lamp  [ˈlæmp]
sejf safe [ˈseɪf]
radio radio [ˈreɪdioʊ]
świeca candle [ˈkændəl]

 

słownictwo matura pokój mieszkanie vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

ogród garden  [ˈgɑːrdən]
trawnik lawn  [ˈlɔːn]
doniczka flowerpot  [ˈflaʊərpɑːt]
pracować w ogrodzie to do the gardening  [ˈgɑːrdənɪŋ]
mieć dobra rękę do roślin to have a green thumb [ɡriːn ˈθʌm]
kosiarka lawnmower [ˈlɔːnmoʊər]
grabie rake [ˈreɪk]
gumowe rękawiczki rubber gloves [ˈrʌbər ˈglʌvz]
szpadel spade [ˈspeɪd]

 

słownictwo matura pokój ogród vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

Gdzie jest 
Gdzie mieszkasz? Where do you live?
Ile pokoi j
%d bloggers like this: