Miejsce zamieszkania

Jeśli chcesz powiedzieć komuś gdzie i w jakich warunkach mieszkasz, MUSISZ znać poniższe słowa.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

miasto city [ˈsɪti]
miasteczko town [ˈtaʊn]
wieś, wioska village  [ˈvɪlɪdʒ]
countryside[ˈkʌntrisaɪd]
the country [ˈðəˈkʌntri]
miejski urban [ˈɜːrbən]
wiejski rural [ˈrʊərəl]
centrum miasta city centerUS/ centreGB  [ˈsɪti ˈsentər]
stare miasto, starówka old town [ˈoʊld ˈtaʊn]
przedmieścia suburbs [səˈbɜːrbiə]
peryferie outskirts [ˈaʊtskɜːrts]
okolica, sąsiedztwo neighborhoodUS [ˈneɪbərhʊd]
neighbourhoodGB [ˈneɪbəhʊd]
sąsiad, sąsiadka neighborUS [ˈneɪbərhʊd]
neighbourGB [ˈneɪbəhʊd]
dzielnica, osiedle district [ˈdɪstrɪkt]
osada settlement [ˈsetəlmənt]
mieszkaniec, mieszkanka inhabitant [ɪnˈhæbɪtənt]
resident [ˈrezɪdənt]
osiedlić się to settle  [ˈsetəlmənt]
dojeżdżać (regularnie, do pracy albo szkoły) to commute [kəˈmjuːt]

 

różnica czym różnią się home i house angielski

 

budynek building [ˈbɪldɪŋ]
dom (budynek) house [ˈhaʊs]
dom (miejsce zamieszkania, w sensie ogniska domowego) home [hoʊm]
tęsknić za domem to feel homesick [ˈhoʊmsɪk]
być bezdomnym to be homeless [ˈhoʊmləs]
pozostawać poza domem to stay out [steɪ aʊt]
pozostawać w domu to stay in [steɪ ɪn]
mieszkanie apartmentUS  [əˈpɑːrtmənt]
flatGB  [ˈflæt]
kawalerka studio apartmentUS  [ˈstjuːdioʊ əˈpɑːrtmənt]
studio flatGB  [ˈstjuːdioʊ ˈflæt]
drogie mieszkanie na ostatniej kondygnacji wysokościowca penthouse  [ˈpentˌhaʊs]
blok mieszkalny apartment blockUS [əˈpɑːrtmənt ˈblɑːks]
block of flatsGB  [ˈblɑːk əv ˈflæt]
biurowiec office building ɑːfɪs ˈbɪldɪŋ]
drapacz chmur skyscraper [ˈskaɪskreɪpər]
(wolnostojący) dom jednorodzinny detached house [dɪˈtætʃt ˈhaʊs]
bliźniak (typ domu) semi-detached house  [ˌsemɪdɪˈtætʃt ˈhaʊs]
dom szeregowy, segment terraced house [ˈterəst ˈhaʊs]
dom parterowy bungalow  [ˈbʌŋgəloʊ]
chata, szałas hut [hʌt]
domek wiejski cottage [ˈkɑːtɪdʒ]
dom w gospodarstwie rolnym farmhouse [ˈfɑːrmhaʊs]
willa villa [ˈvɪlə]
rezydencja residence [ˈrezɪdəns]
pałac, rezydencja mansion  [ˈmænʃən]
pałac palace [ˈpæləs]
zamek castle  [ˈkɑːsəl]

 

wynajem mieszkania angielski słownictwo matura

 

zakwaterowanie accommodation [əˌkɑːməˈdeɪʃən]
hotel hotel [ˌhoʊˈtel]
schronisko młodzieżowe youth hostel  [ˈjuːθ ˈhɑːstəl]
hotel pięciogwiazdkowy five-star hotel [ˈfaɪvstɑːr ˌhoʊˈtel]
pensjonat guesthouse  [ˈɡestˌhaʊs]
nocleg ze śniadaniem Bed and Breakfast (B&B)  [ˈbed nˈbrekfəst]
zajazd inn  [ˈɪn]
akademik student residence  [ˈstuːdənt ˈrezɪdəns]
schronisko, przytułek shelter [ˈʃeltər]
dom spokojnej starości nursing home [ˈn3ːrsɪŋ]
przyczepa kempingowa trailerUS  [ˈtreɪlər]
caravanGB  [ˈkærəvæn]
namiot tent [ˈtent]
więzienie prison [ˈprɪzən]
jail [ˈdʒeɪl]

 

 

Present_Perfect

 

Poniżej znajdziesz częste pytania i wyrażenia dotyczące miejsca zamieszkania.

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w mieście.

Where do you live?

I live in a city.

Mieszkam na wsi. I live in the countryside.
Ona mieszka na przedmieściach Londynu. She lives in the suburbs of London.
Jak daleko jest stąd do twojego domu? How far is it from here to your place?
położony (np. miasto w jakimś miejscu)

Ten dom jest położony poza miastem.

located

This house is located outside the city.

Oni codziennie muszą dojeżdżać do szkoły. They have to commute to school every day.
centralne położenie central location
na uboczu off the beaten track
na odludziu, w szczerym polu in the middle of nowhere
wychodzić na, mieć widok na

Chcę pokój z widokiem na morzę.

to overlook

I want a room overlooking the sea.

w budowie

Ten budynek jest w budowie.

under construction

This building is under construction.

po drugiej stronie ulicy

Ona mieszka po drugiej stronie ulicy od mojego domu.

across the road from

She lives across the road from my place.

w bliskiej odległości (możliwej do pokonania pieszo)

Mój dom jest blisko tej stacji metra.

within walking distance of

My house is within walking distance of this subway station.

 

%d bloggers like this: