Pełna lista zagadnień wymaganych na maturze z angielskiego

Matura zbliża się wielkimi krokami . . .  Przygotowując się do egzaminu maturalnego, warto znać zakres materiału wymaganego na egzaminie dojrzałości. Podzieliłem go tutaj na trzy części: słownictwo, gramatykę i pisanie.

 

 • 1. Słownictwo

Nr TEMAT ZAGADNIENIA
1

Człowiek

2

Dom

3

Szkoła

4

Praca

5

Życie rodzinne i towarzyskie

6

Żywienie

7

Zakupy i usługi

8

Podróżowanie i turystyka

 • środki transportu
 • baza noclegowa
 • informacja turystyczna
 • wycieczki
 • zwiedzanie
 • wypadki i awarie
9

Kultura

 • dziedziny kultury
 • twórcy i ich dzieła
 • uczestnictwo w kulturze
10

Sport

 • dyscypliny sportu
 • sprzęt sportowy
 • imprezy sportowe
 • [sport wyczynowy, sporty ekstremalne]
11

Zdrowie

 • higieniczny tryb życia
 • schorzenia [ich przyczyny]
 • objawy i leczenie
 • niepełnosprawni
 • uzależnienia
 • [system ochrony zdrowia]
12

Nauka, technika

 • odkrycia naukowe
 • wynalazki
 • obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych
 • [współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji]
13

Świat przyrody

 • klimat
 • świat roślin i zwierząt
 • krajobraz
 • zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego
 • klęski żywiołowe
 • [przestrzeń kosmiczna]
14

Państwo i społeczeństwo

 • struktura państwa
 • urzędy
 • organizacje międzynarodowe
 • problemy i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe
 • przestępczość
 • [polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka]
 • Nazwy państw i ich mieszkańców po angielsku
15

Wiedza o krajach anglojęzycznych

 

 

 • 2. Gramatyka

Nr TEMAT ZAGADNIENIA
1

Czasy gramatyczne

(zdania oznajmujące, zaprzeczające, pytające)

2

Opowiadanie o zwyczajach w przeszłości

 • to be used to
3

Czasowniki modalne

 • must / have to
 • can / could
 • may / might
 • should / ought to
 • need
4

Składnia czasowników

 • “to”, “-ing”
5

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • a cup of tea, two rabbits
 6

Przymiotniki

 7

Przysłówki

 • beautifully, tomorrow, sometimes…
8

Formy dzierżawcze i zaimki

 • he, she, it, her, theirs…
 9

Przyimki

 • in, on, at, after, for…
 10

Przedimki

11

Liczebniki

12

Mowa zależna

 • John said (that) she woke up at 6 o’clock every day.
13

Pytania pośrednie

 • Are you really in love with him?
14

Zdania warunkowe

 • If you don’t eat, you are hungry.
15

Konstrukcje:

 • I wish, It’s high time, had better, would rather

 

 • 3. Pisanie

POZIOM PODSTAWOWY:

Nr ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁY
1

list w formie tradycyjnej

2

e-mail

3

wiadomość

umieszczana na blogu

lub forum

internetowym

       z elementami:

 • opisu
 • relacjonowania
 • uzasadniania opinii
 • przedstawiania zalet i wad
 • przedstawiania różnych rozwiązań i poglądów

 

POZIOM ROZSZERZONY:

Nr ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁY
1

list formalny

2

rozprawka

3

artykuł publicystyczny

       z elementami:

 • opisu
 • relacjonowania
 • sprawozdania
 • recenzji
 • pogłębionej argumentacji

 

Powodzenia w nauce i na egzaminie maturalnym!!!

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

4 myśli na temat “Pełna lista zagadnień wymaganych na maturze z angielskiego

 • 14 marca 2021 o 18:24
  Permalink

  Czy w tych zagadnieniach są wszystkie możliwe słówka jakie mogą wystąpić na maturze?

  Odpowiedz
  • 21 marca 2021 o 20:52
   Permalink

   Niestety takiej gwarancji nie mogę dać. Czasami na maturze mogą pojawić się słowa z wyższych poziomów. W ten sposób egzaminatorzy mogą także sprawdzić, czy uczeń jest w stanie zrozumieć zdanie z kontekstu. Myślę, że słownictwo zawarte na moich listach powinno być wystarczające.

   Odpowiedz
 • 24 września 2020 o 22:12
  Permalink

  Jest możliwość że zagadnienia do końca będą uzupełnione?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: