Lista zagadnień wymaganych na maturze z angielskiego

Matura zbliża się wielkimi krokami . . .  Przygotowując się do egzaminu maturalnego, warto znać zakres materiału wymaganego na egzaminie dojrzałości. Podzieliłem go tutaj na trzy części: słownictwo, gramatykę i pisanie.

 

 • 1. Słownictwo

Nr TEMAT ZAGADNIENIA
1

Człowiek

2

Dom

3

Szkoła

4

Praca

5

Życie rodzinne i towarzyskie

6

Żywienie

7

Zakupy i usługi

8

Podróżowanie i turystyka

 • środki transportu
 • baza noclegowa
 • informacja turystyczna
 • wycieczki
 • zwiedzanie
 • wypadki i awarie
9

Kultura

 • dziedziny kultury
 • twórcy i ich dzieła
 • uczestnictwo w kulturze
10

Sport

 • dyscypliny sportu
 • sprzęt sportowy
 • imprezy sportowe
 • [sport wyczynowy, sporty ekstremalne]
11

Zdrowie

 • higieniczny tryb życia
 • schorzenia [ich przyczyny]
 • objawy i leczenie
 • niepełnosprawni
 • uzależnienia
 • [system ochrony zdrowia]
12

Nauka, technika

 • odkrycia naukowe
 • wynalazki
 • obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych
 • [współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji]
13

Świat przyrody

 • klimat
 • świat roślin i zwierząt
 • krajobraz
 • zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego
 • klęski żywiołowe
 • [przestrzeń kosmiczna]
14

Państwo i społeczeństwo

 • struktura państwa
 • urzędy
 • organizacje międzynarodowe
 • problemy i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe
 • przestępczość
 • [polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka]
15

Wiedza o krajach anglojęzycznych

 • Elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany.

 

 

 • 2. Gramatyka

Nr TEMAT ZAGADNIENIA
1

Czasy gramatyczne

(zdania oznajmujące,

zaprzeczające,

pytające)

Present Simple (I go/He goes. You don’t. Do you go?)

Present Continuous (You am going. You am not going. Are you going?)

Present Perfect (You have gone. You haven’t gone. Have you gone?)

Present Perfect Continuous (You have been going. You haven’t been going. Have you been going?)

Past Simple (You went. You didn’t go. Did you go?)

Past Continuous (You was going. You wasn’t going. Was I going?)

Past Perfect (You had gone. You hadn’t gone. Had I gone?)

Past Perfect Continuous (You had been going. You hadn’t been going. Had I been going?)

Future Simple (You will go. You won’t go. Will you go?)

Future Continuous (You will be going. You won’t be going. Will you be going?)

Future Perfect (You will have gone. You won’t have gone. Will you have gone?)

Future Perfect Continuous (You will have been going. You won’t have been going. Will you have been going?)

2

Opowiadanie o zwyczajach w przeszłości

to be used to
3

Czasowniki modalne

must, can, should, ought to, need itd.
4

Składnia czasowników

„to”, „-ing”
5

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

a cup of tea, two rabbits
 6

Przymiotniki

big, beautiful, fast, great, intelligent itd.
 7

Przysłówki

beautifully, tomorrow, somtimes
8

Formy dzierżawcze i zaimki

he, she, it, her, theirs itd.
 9

Przyimki

in, on, at, after, for itd.
 10

Przedimki

a, an, the
11

Mowa zależna

John said (that) she woke up at 6 o’clock everyday.
12

Pytania pośrednie

Are you really in love with him?
13

Zdania warunkowe

If you don’t eat, you are hungry.
14

Konstrukcje:

I wish, It’s high time, had better, would rather

 

 • 3. Pisanie

POZIOM PODSTAWOWY:

Nr ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁY
1

list w formie tradycyjnej

2

e-mail

3

wiadomość

umieszczana na blogu

lub forum

internetowym

       z elementami:

 • opisu
 • relacjonowania
 • uzasadniania opinii
 • przedstawiania zalet i wad
 • przedstawiania różnych rozwiązań i poglądów

 

POZIOM ROZSZERZONY:

Nr ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁY
1

list formalny

2

rozprawka

3

artykuł publicystyczny

       z elementami:

 • opisu
 • relacjonowania
 • sprawozdania
 • recenzji
 • pogłębionej argumentacji

 

Powodzenia w nauce i na egzaminie maturalnym!!!

youtubeinstagram

Adam

language addict

2 myśli na temat “Lista zagadnień wymaganych na maturze z angielskiego

 • 24 września 2020 o 22:12
  Permalink

  Jest możliwość że zagadnienia do końca będą uzupełnione?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: