Liczebniki porządkowe
(first, second, third…)

Jak powiedzieć po angielsku, że ktoś urodził się pierwszego stycznia? Zajął drugie miejsce w konkursie? Albo… kupił bilet do Nowego Jorku na trzeci maja? Do tego potrzebujesz to tak zwane liczebniki porządkowe. Zarówno w polskim, jak i w angielskim są one niezbędne do podawania dat, kolejności wydarzeń.

 

 

Which? Który?

W angielskim liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie which? (który?)

Liczebniki porządkowe w angielskim

Jak tworzy się liczebniki porządkowe po angielsku?

Liczebniki porządkowe są tworzone przez dodanie th do liczebników głównych (zwykłych numerów jak four czy seven).

Jeżeli chciałbyś zapisać liczebnik porządkowy za pomocą numeru, dodaj do niego końcówkę th w górnym indeksie (oprócz liczebników nieregularnych, spójrz poniżej).

 

liczebniki porządkowe w angielskim first second third pierwszy drugi czwarty fourth th 4

Inne przykłady:

szósty – the sixth, 6th

siódmy – the seventh, 7th

dziesiąty – the tenth, 10th

osiemnasty – the eighteenth, 18th

dwudziesty czwarty – the twenty-fourth, 24th

Liczebniki porządkowe – nieregularności

Liczebniki porządkowe w angielskim nieregularne st nd rd

  • Liczebniki porządkowe dla pierwszych trzech liczb (pierwszy, drugi, trzeci) są zupełnie nieregularne, zamiast końcówki -th dodajemy -st, -nd i -rd.
  • W liczebnikach porządkowych pochodzących od: 5, 8, 9, 12 zachodzą drobne zmiany. (Spójrz na słowa zaznaczone na żółto).
  • W liczebniki porządkowe pochodzące od dziesiątek dochodzi do zmiany końcówki -y (twenty, thirty) na -ie + th (twentieth, thirtieth).

 

Podobnie jak przy tworzeniu liczby mnogiej z rzeczownikami kończącymi się na -y, gdzie –y zmienia się na ie+s, np. lobby – lobbies

liczebniki porządkowe w angielskim first second third pierwszy drugi

  • W liczebnikach, które składają się z więcej niż jednego członu (np. twenty-three, forty-four), dodajemy końcówkę -th tylko do ostatniego członu.
  • Wstaw myślnik między członami dziesiątek i jedności, “and” między setkami i dziesiątkami i przecinek między tysiącami i setkami. Spokojnie, to prostsze niż się wydaje. Spójrz na przykłady poniżej.

 

 

21st, twenty–first – dwudziesty pierwszy

44th, fourty-fourth – czterdziesty czwarty

67th, sixty-seventh – sześćdziesiąty siódmy

123rd, one hundred and twenty-third

7654th, seven thousand, six hundred and fifty-fourth

 

liczebniki porządkowe w angielskim first second third pierwszy drugi d

Użycie liczebników porządkowych

Dodatkowo przed każdym liczebnikiem porządkowym dodajemy “the lub jakiś zaimek dzierżawczy (np. my, her, their). Zaimki dzierżawcze w angielskim to: my, your, his, her, its, our i their.

Przykłady

the first time – pierwszy raz
the seventh chapter – rozdział siódmy.
her fourth school – Jej czwarta szkoła.

• their fiftieth anniversary – ich pięćdziesiąta rocznica
my second child – moje drugie dziecko
• your third job – twoja trzecia praca

Is it your first time here? – Czy jesteś tutaj po raz pierwszy?
She was the second one in her family to graduate. – Ona była drugą osobą w rodzinie, która ukończyła szkołę.
It’s the sixth on the right. – To ten szósty po prawej stronie.
We live in the twenty-first centry. – Żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku.

 

Nie zapomnij tego, czego się właśnie nauczyłeś! Spójrz na ćwiczenie poniżej. ↓

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: