Kupno i sprzedaż mieszkania

Dowiedź się jak opisać pomieszczenia w twoim domu, poznaj słowa opisujące wyposażenie mieszkania.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

kupić mieszkanie to buy an apartmentUS/a flatBR
[ˈbaɪ ˈæn əˈpɑːrtmənt/ ə ˈflæt]
sprzedać mieszkanie to sell an apartmentUS/ flatBR
[ˈsel ˈæn əˈpɑːrtmənt/ ə ˈflæt]
na sprzedaż for sale [fər ˈseɪl]
zapłacić z góry to pay in advance [ˈpeɪ ˈɪn ədˈvɑːns]
raty installmentsUS  [ɪnˈstɔːlmənts]
instalmentsBR  [ɪnˈstɔːlmənts]
płacić w ratach to pay in installments  [ˈpeɪ ˈɪn ɪnˈstɔːlmənts]
tygodniowo per week [ˈpɜːr ˈwiːk]
miesięcznie per month [ˈpɜːr ˈmʌnθ]
w przystępnej cenie affordable [əˈfɔːrdəbəl]
kredyt hipoteczny mortgage [ˈmɔːrgɪdʒ]
wziąć kredyt hipoteczny to take out a mortgage
budżet budget [ˈbʌdʒɪt]
pobierać opłatę to charge [ˈtʃɑːrdʒ]
nieruchomości real estate [ˈrɪəl ɪˈsteɪt]
agent nieruchomości real estate agent [ˈrɪəl ɪˈsteɪtˈeɪdʒənt]
ogłoszenie, reklama avertisement  [ədˈvɜːrtɪsmənt]
właściciel domu homeowner [ˈhoʊmoʊnər]
stan condition [kənˈdɪʃən]
w budowie under construction [ˈʌndər kənˈstrʌkʃn]
w dobrym stanie in good condition [ɪn ɡʊd kənˈdɪʃən]
w pełni wyposażony fully equipped [ˈfʊli ɪˈkwɪpt]
ładnie urządzony nicely decorated [ˈnaɪsli ˈdekəreɪtəd]
wyremontować mieszkanie to redecorate a flat [ˌriːˈdekəreɪt ə ˈflæt]
odremontowany redecorated [riːˈdekəreɪtəd]
odnowiony, po remoncie renovated [ˈrenəveɪtɪd]
dobrze utrzymany, zadbany well maintained [wel meɪnˈteɪnd]
w złym stanie in bad condition [ɪn bæd kənˈdɪʃn]
zaniedbany neglected [nɪˈɡlektəd]
zniszczony dilapidated [dɪ’læpɪdaɪtəd]
z widokiem na morze with view of the sea [wɪð vjuː əv ðə siː]
osiedlić się na stałe to settle down [ˈsetl ˈdaʊn]

 

Kupno i sprzedaż mieszkania słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące kupna i sprzedaży mieszkania. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Na sprzedaż For sale
Ile kosztuje? How much is it?
What is the price?
Jaką ma powierzchnię? (o mieszkaniu) How many square meters is it?
Interesuje pana kupno czy wynajęcie? Are you looking to buy or to rent?
Jaka lokalizacja pana interesuje? Which area are you thinking of?
Coś nie za daleko od centrum Something not too far from the city center.
Jaki jest pana budżet? What’s your budget?
Ile by pan chciał sypialni? How many bedrooms do you want?
Szuka pan mieszkania umeblowanego czy nieumeblowanego? Are you looking for a furnished or an unfurnished apartment?
Czy będzie pan potrzebował kredytu hipotecznego? Are you going to need a mortgage?
Od jak dawna ta oferta jest na rynku? How long has it been on the market?
Jakiego rodzaju mieszkania pan szuka? What kind of apartment are you looking for?
Szukam dwupokojowego mieszkania I’m looking for a double-room apartment.
Chciałbym kupić mieszkanie. I’d like to buy an apartmentUS/ a flat.BR 
Na którym to jest piętrze? What floor is it on?
To jest na parterze. It’s on the first floor.US
It’s on the ground floor.BR 
To jest na pierwszym piętrze. It’s on the second floor.US
It’s on the first floor.BR 

 

amerykański brytyjski angielski różnice

 

 

wypełnić formularz fill in a form
podpisać się imieniem

On podpisał się imieniem na umowie.

to sign one’s name

He signed his name on a contract.

Chciałbym złożyć ofertę I’d like to make an offer
Biorę I’ll take it
Bierzemy We’ll take it
%d bloggers like this: