Różnica między “good” i “well”

Jaka jest różnica między good i well?

Mimo że to pytanie może wydawać się dość banalne, to jest to jeden z błędów najczęściej popełnianych przez ludzi uczących się anielskiego.

*good (pamiętaj, że good nie wymawiamy jako [gud] ale [ɡʊd] – przy wymowie [ʊ] język bardziej cofnięty niż przy polskim u,
wymawiane krótko – sprawdź wymowę innych angielskich głosek tutaj).

Pamiętaj jedną rzecz:

Good = dobry

GOOD + rzeczownik

good to przymiotnik opisuje więc rzeczowniki:

 • miejscaa good school (dobra szkoła)
 • ludzia good person (dobra osoba)
 • rzeczya good bike (dobry rower)
 • zjawiskagood weather (dobra pogoda)

 

Well = dobrze

czasownik + WELL

well to przymiotnik opisuje więc czasowniki:

 • czynności –  to feel well (czuć się dobrze)

czym różnią się różnica między well good dobry dobrze przymiotnik

 

Spójrz teraz na kilka przykładów:

 • He’s a good boy. – On jest dobrym chłopcem. (good – ponieważ to słowo opisuje rzeczownik – chłopiec),
 • She has a good knowledge of history.  – Ona dobrze zna się na historii. (good knowledge – dobra wiedza – tutaj good to przymiotnik opisujący rzeczownik knowledge),
 • The weather was very good yesterday. – Wczoraj pogoda była bardzo dobra. (good odnosi się do rzeczownika weather),
 • Your presentation went really well. – Twoja prezentacja poszła bardzo dobrze. (well odnosi się do czasownika went),
 • How well do you know him? – Jak dobrze go znasz? (well opisuje tutaj czasownik know).
 • Did you know that yoga is good for your health? – Czy wiesz, że joga jest dobra dla zdrowia? (good odnosi się tutaj do rzeczownika yoga)

 

Spójrz na te dwa zdania, które praktycznie znaczą to samo, ale:

 • Ann speaks good Spanish. – Ann mówi dobrze po hiszpańsku. (w tym zdaniu good odnosi się do rzeczownika Spanish – język hiszpański).
 • Ann speaks Spanish well. – Ann mówi dobrze po hiszpańsku. (w tym zdaniu well odnosi się do czasownika speak).

 

 

Wyjątki

 1. W przypadku czasownika feel mamy dwie opcje:
 • feel well – czuć się zdrowo.

I’m afraid I can’t work today, I don’t feel well. (Obawiam się, że nie mogę dzisiaj pracować, nie czuję się dobrze.)

 • feel good – być szczęśliwym, pewnym siebie.

It makes him  feel good when people say they like him. (Dobrze się czuję, kiedy ludzie mówią mu, że go lubią.)

 

2. Be good/ be well

 • be good – oznacza być dobrym – He’s a good guy. (To dobry facet).
 • be wellbyć zdrowym – He’s well. (On jest zdrowy).

 

3. Czasownik: to sound = brzmieć. W tym znaczeniu używamy słowa good, mimo że opisuje czasownik sound. 

It sounds good. – Brzmi dobrze.

 

 

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: