GO BACK i COME BACK – czym się różnią?

Czym różnią się go back i come back? W angielskim mamy dwa podstawowe czasowniki oznaczające „wracać”: go back oraz come back.
Niestety ich użycie może sprawiać problemy, ponieważ w polskim nie mają swoich bezpośrednich odpowiedników.

Wszystko zależy od tego, czy wracamy do miejsca, gdzie się teraz znajdujemy — wrócić tam (go back) / wrócić tutaj (come back).

 

Go back – wrócić tam

come back go back czym się różnią

Go back pochodzi od czasownika go, który oznacza iść/przemieszczać się w jakimś kierunku, oddalając się od miejsca, w którym się jest/było.

Dlatego go back oznacza wrócić do miejsca, gdzie się teraz nie jest — WRÓCIĆ TAM.
Spójrz na poniższe przykłady:

 • She is going back to France.
  – Wraca do Francji (oznacza to, że teraz nie jest we Francji, ale zmierza w jej kierunku)
 • We want to go back home!
  – Chcemy wrócić do domu! (teraz nas tam nie ma, ale chcemy udać się w kierunku domu).

 

Come back – wrócić tutaj

come back go back czym się różnią różnica angielski

Come back zawiera w sobie czasownik come (przychodzić), czyli odwrotność go (iść). Come oznacza przyjście z jakiegoś innego miejsca do miejsca, w którym znajduję się rozmówca.

Z tego powodu come back to wrócić do miejsca, gdzie znajduje się mówca — WRÓCIĆ TUTAJ.

 • Come back here!
  – Wróć tutaj! (tutaj, czyli do miejsca, gdzie jest osoba, która mówi come back)
 • She didn’t want to come back home.
  – Nie chciała wrócić do domu
  (She — ona nie chciała wrócić do domu, gdzie teraz znajduje się osoba, która to powiedziała to zdanie).

 

to return

Jeśli za wszelką cenę chcesz uniknąć używania go back i come back możesz zawsze użyć czasownika to return. Brzmi on jednak trochę bardziej formalnie, a nawet poetycko.

 • The king returned to his castle
  – Król powrócił do swojego zamku.

 

Ćwiczenie

Przetłumacz poniższe zdania na angielski i sprawdź odpowiedzi. ↓

 1. Mimo że właśnie teraz wyjeżdżam z Londynu, to wracam za tydzień.
 2. Chcę wrócić do Francji. Już dawno tam nie byłem.
 3. Kiedy tam wracasz?
 4. W domu zdałam sobie sprawę, że zostawiłam portfel w kafejce i musiałem tam wrócić.
 5. Tęsknie za nim i chcę już wrócić
 6. Szkoda, że nie jesteś z nami w Paryżu. Kiedy wrócisz?
 7. Nie chcę cię tutaj. Wracaj do domu!
 8. Wyszłam tylko na 5 minut. Zaraz wracam.
 9. Nie chce mi się wracać do domu. Tutaj jest tak przytulnie.
 10. Czy nadal chcesz tu wrócić?

 

Odpowiedzi

 1. Although I am leaving London right now, I am coming back next week.
 2. I want to go back to France. I haven’t been there for a long time.
 3. When are you going back there?
 4. At home, I realized I had left my wallet at the cafe and had to go back there.
 5. I miss him and want to go back.
 6. It’s a pity you’re not in Paris with us. When are you going to come back?
 7. I don’t want you here. Go back home!
 8.  I have only left for 5 minutes. I’m coming back soon.
 9. I don’t feel like going back home. It’s so cozy in here.
 10. Do you still want to come back here?
twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: