Future Perfect ContinuousZASTOSOWANIE

Kiedy używa się czasu Future Perfect Continuous? Podobnie jak Future Perfect, Future Perfect Continuous to czas, który wskazuje, że pewne czynności zostaną zakończone w przyszłości. Future Perfect Continuous stosujemy do:

 

 • opisu ciągłego wydarzenia w przyszłości, czynności, która już zazwyczaj trwa ale zakońcy się w okreśonlym okreslonym czasie w przyszłości.*

He will have been sleeping for ten hours by midnight. – O północy będzie już spał 10 godzin. (zdanie skupia się na akcji, czyli w tym przypadku na śnie oraz na ciągłości tej czynności [10 godzin]).

 

*Różnica między Future Perfect Continuous a Future Perfect polega na podkreśleniu ciągłości, a nie efektu czynności.


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect Continuous tworzymy poprzez użycie operatora will, czasownika posiłkowego to have, been (czyli trzeciej formy czasownika to be : am/is/are – was/were – been) oraz czasownika z końcówką -ing

Oto przykład zdań w czasie twierdzącego w czasie Present Perfect Continuous:

Osoba will
have been Czasownik +ing Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I will
have been living in Paris for a year. Ja będę mieszkał/a w Paryżu od roku.
You Ty będziesz mieszkał/a w Paryżu od roku.
He On będzie mieszkał w Paryżu od roku.
She Ona będzie mieszkała w Paryżu od roku.
It Ono będzie mieszkało w Paryżu od roku.
We My będziemy mieszkali w Paryżu od roku.
You Wy będziecie mieszkali w Paryżu od roku.
They Oni będą mieszkali w Paryżu od roku.

 

 • By the end of the day they will have been trying to contact the owner for 3 hours!

Pod koniec dnia będą próbowali skontaktować się z właścicielem (już) od trzech godzin!

 • In December, I will have been working at my company for a year.

W grudniu będę pracował już rok dla tej firmy.

 • When I turn twenty*, I will have been playing piano for fifteen years.

  * Zauważ, że w pierwszej częsci zdania zastosowana czas Present Simple (I turn) ponieważ po niektórych słowach (np. when, before, when, as soon as, until) mówiąc o przyszłości nie używamy will, lecz stoasuejmy czas teraźniejszy mimo, że mówimy o przyszłych wydarzeniach.


ZAPRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Present Perfect tworzymy poprzez wstawienie not po czasowniku posiłkowym to have.

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:

Podmiot will Przeczenie have
been Czasownik +ing Reszta zdania Polskie znaczenie
I will not have
been eating for a week Ja nie będę jadł od tygodnia.
You Ty nie będziesz jadł od tygodnia.
He On nie będzie jadł od tygodnia.
She Ona nie będzie jadł od tygodnia.
It Ono nie będzie jadł od tygodnia.
We My nie będziemy jedli od tygodnia.
You Wy nie będziecie jedli od tygodnia.
They Oni nie będą jedli od tygodnia.

 

 • She won’t (will+ not = won’t) have been sleeping for two days by midnight.

O północy nie będzie spałą (już) dwa dni.

 • You will not have been shopping before we come.

Nie będziesz robił zakupów zanim my przyjdziemy.

 

 


PYTANIA

Pytania w czasie Future Perfect Continuous tworzymy przez inwersję. Inwersja to zamiana szyku w zdaniu — w tym przypadku, przesunięcie operatora will do przodu zdania.

 • You will have been speaking Japanese for three years. ➜  Will you have been speaking Japanese for three years?
 • You will have been living in Chile for ten years?    Will you have been living in Chile for ten years?
 • The poet will have been writing a poem before the meeting starts.   Will the poet have been writing a poem before the meeting starts.

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknięte to pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. W czasie Future Perfect Continuous takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes/No, + OSOBA + will/won’t

 

 • Will you have been waching the programme for 5 hours by midnight. Yes, I will. / No, I won’t (albo will not).

Czy o północy będziesz oglądał już program przez pięć godzin? – Tak, będę. / Nie, nie będę.

 • Will we have been studying at this university for three years at that point? – Yes, we will. / No, we won’t.

W tym momencie będziesz studiował (już) trzy lata na uniwersytecie? – Tak, będę. / Nie, nie będę.

 


OKREŚLENIA CZASOWE

 

 • by – do (np. by tomorrow – do jutra, by the end of the year – do końca roku)

By the end of June I‘ll have been working here for 2 years. (W czerwcu miną 2 lata odkąd tutaj pracuję.)

 • by the time – do czasu, gdy…, zanim (by the time she’s back – do kiedy ona nie wróci)

By the time you graduate, will you have been studing for 5 years? (Do czasu kiedy ukończysz naukę, będziesz studiował pięć lat?)

 • before – zanim

Before she comes we will have been waiting for her for over half an hour. (Zanim ona przyjdzie będziemy na nią czekali ponad pół godziny).

 • for -przez + okres czasu

We will have been studying at this university for three years. ([Wtedy] będziemy studiowali na uniwersytecie przez trzy lata).

 • by then – do tego czasu

Shannon will have gardened for three years by then. (Do tego czasu Shannon będzie [już] trzy lata po studiach.)

 


PRZYKŁADY

 

 • Jake will have been traveling around Europe before he comes to America.

Jake będzie jeździł po europie zanim przyjedzie do Ameryki

 • Will you have been going to this kind of concerts before I come?

Będziesz chodził na takie koncerty zanim ja przyjadę?

 • She will have been enjoying gospel music before her favorite show starts.

Ona będzie delektowała się muzyką gospeł zanim zacznie się jej ulubiony program.

 • By 2022 I will have been living in Oslo for sixteen years.

W 2022 będę mieszkał w Oslo od 6 lat.

 • When our parents get married, you will have been working as a psychologist for over a year.

Kiedy twoji rodzice wezmą ślub będziesz (już) pracował jako psycholog od ponad roku.

 

Powodzenia w nauce! 🙂

Team LingTip.pl

%d bloggers like this: