Future Continuous 

ZASTOSOWANIE

Czasu Future Continuous (Future — przyszły, Continuous — nieprzerwany, ciągły) używamy, mówiąc o:

 • przyszłym wydarzeniu, które czasowo pokrywa się z innym, krótszym wydarzeniem.

She will be sleeping when you arrive. – Ona będzie spała, kiedy ty przyjdziesz (zdarzenie wyrażone w Future Continuous (she will be sleeping) zazwyczaj rozpoczynie się przed innym zdarzeniem (you arrive), i może trwać nawet po tym, jak drugie wydarzenie dobiegnie już końca).

 • czymś, co stanie się, jeśli wszystko wydarzy się tak, jak się tego spodziewamy. (W tym przypadku można także zastosować Future Simple. Często jednak używany jest Future Continuous, ponieważ w tym czasie wiadome jest, że nasza wypowiedź nie zostanie odebrana jako oferta bądź prośba).

When will you be leaving? – Kiedy wyjdziesz/wyjedziesz? (forma be leaving jest bardziej uprzema, ponieważ wypowiedź w czasie Future Simple: When will you leave? może zostać odebrana jako prośba o opuszczenie danego miejsca).

 


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Future Continuous tworzymy poprzez użycie will, czasownika posiłkowego to be oraz czasownika z końcówką -ing.

 

Zdanie oznajmujące w Future Continuous może wyglądać więc następująco:

Podmiot will
to be
Czasownik +ing Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I will be going to work at 8 o’clock Ja będę szedł/szła do pracy o ósmej.
You Ty będziesz szedł/ szła do pracy o ósmej.
He On będę szedł do pracy o ósmej.
She Ona będę szła do pracy o ósmej.
It Ono będę szło do pracy o ósmej.
We My będziemy szli do pracy o ósmej.
You Wy będziecie szli do pracy o ósmej.
They Oni/One będą szli/szły do pracy o ósmej.
 • I will be watching a movie tonight. 

Będę oglądał film dziś wieczorem. (Dokładnie w tym czasie będę oglądał film)

 • They will be flying to Spain when you get here.

Oni będą lecieli do Hiszpanii, kiedy ty tutaj dojedziesz. (W tej chwili będą w samolocie).

 • He will be playing football the whole day tomorrow.

On będzie grał w piłkę nożną cały dzień jutro.

 

FORMA -ing (GERUND)

Jak widzisz w czasie Future Continuous, podobnie jak we wszystkich czasach z rodzaju continuous, używana jest forma –ing. Tworzymy ją poprzez dodanie końcówki –ing do czasownika głównego.

 

 • speak ➜ speaking
 • go ➜ going
 • stay ➜ staying

 

* Jeśli czasownik kończy się spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, ostatnia spółgłoska zostaje podwojona.

 • forget forgetting
 • stopstopping
 • runrunning

 

* Jeśli jednak czasownik zakończony jest literką –e, –e zanika po dodaniu formy –ing.

 • use – using
 • become -becoming
 • promise – promising

 


PRZECZENIE

By zaprzeczyć zdanie w Future Continuous przed czasownikiem to be stawiamy formę will + not, w skórconej formie won’t.

 

WILL + NOT = WON’T

 

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:
Osoba will Przeczenie be
Czasownik + ing Reszta zdania Polskie znaczenie
I will not be reading books tomorrow. Ja nie będę czytał książek jutro.
You Ty nie będziesz czytał książek jutro.
He On nie będzie czytał książek jutro.
She Ona nie będzie czytał książek jutro.
It Ono nie będzie czytał książek jutro.
We My nie będziemy czytali książek jutro.
You Wy nie będziecie czytali książek jutro.
They Oni nie będą czytali książek jutro.

 

 • Maria will not be going to Paris.

Maria nie pojedzie do Paryża.

 • We won’t be watching TV.

Nie będziemy oglądali telewizji.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Future Continuous tworzymy przez inwersję. Inwersja to zamiana szyku w zdaniu — w tym przypadku, przesunięcie czasownika will do przodu zdania.

 

 • You will be speaking Spanish. ➜  Will you be speaking Spanish?
 • She will be singing a song. ➜  Will she be singing as song?
 • They will be talking about you. ➜  Will they be talking about you?

 

Jeśli w zdaniu pytającym w czasie Future Continuous chcesz użyć zaimka pytającego, takiego jak na przykład when (kiedy?), konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:

 

Zaimek pytający will Podmiot to be
Orzeczenie Reszta zdania Tłumaczenie
When will we be going to France? Kiedy będziemy jechali do Francji?

W ten sam sposób tworzymy pytania, używając innych zaimków pytających jak np. where (gdzie?), how (jak?), why (dlaczego?), whose (czyj?) czy which (który?).

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknięte to pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. W czasie Future Continuous takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes/No, + OSOBA + will/won’t

 

 • Will you cooking something later? – Yes, I will. / No, I won’t (albo will not).

Ugotujesz coś później? – Tak, ugotuję. / Nie, nie ugotuję.

 • Will your mum be joining us? – Yes, he will. / No, she won’t.

Czy twoja mama do nas dołączy? – Tak, dołączy. / Nie, nie dołączy.

 


OKREŚLENIA CZASOWE

Poniższe słowa to określenia czasu często stosowane są w zdaniach w czasie Future Continuous:
 • at 5 o’clock (o piątej, podanie konkretnej pory)

You’ll probably be sleeping at 5 o’clock. – Pewnie będziesz spał o piątej.

 


PRZYKŁADY

 

 • I’ll be taking care of the baby when you leave for work.

Będę zajmował się dzieckiem, kiedy ty wyjdziesz do pracy.

 • At ten o’clock, I’ll be having a break.

O dziesiątej będę jadł śniadanie.

 

 


ĆWICZENIA

%d bloggers like this: