Formy spędzania czasu wolnego

Strona w budowie

 

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej ?

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

czas wolny free time [ˌfriː ˈtaɪm]
leisure [ˈliːʒər]US [ˈleʒər]GB 
życie towarzyskie social life [ˈsoʊʃəl laɪf]
spotkać się z przyjaciółmi to meet friends [miːt frendz]
spędzać czas z przyjaciółmi to spend time with friends
[spend taɪm wɪð frendz]
odwiedzić kogoś to visit [ˈvɪzɪt]
wpaść do kogoś to drop in [drɑːp ɪn]
plotkować to gossip [ˈɡɑːsɪp]
plotka gossip [ˈɡɑːsɪp]
rumorUS / rumourGB 
impreza party [ˈpɑːrti]
kolacja towarzyska dinner-party [ˈdɪnər ˈpɑːrti]
zaprosić kogoś na imprezę to invite somebody to a party [ ˈpɑːrti]
wydawać przyjęcie to have a party [həvə ˈpɑːrti]
iść na przyjęcie to go to a party [ɡoʊ tuə ˈpɑːrti]
wychodzić z domu to go out [ɡoʊ aʊt]
tańczyć to dance [dæns]
iść potańczyć to go dancing [ɡoʊ ˈdænsɪŋ]
iść na dyskotekę to go to a disco [ɡoʊ tuə ˈdɪskoʊ]
iść do klubu/ klubów to go clubbing [ɡoʊ ˈklʌbɪŋ]
iść na koncert to go to a concert [ɡoʊ tuə ˈkɑːnsərt]
dobrze się bawić have fun []
have a good time []
enjoy oneself []
umówić się z kimś na randkę to ask sb out [æsk aʊt]
jeść poza domem to eat out [iːt aʊt]
iść do restauracji to go to a restaurant [ɡoʊ tuə ˈrestərɑːnt]
rozrywka entertainment [ˌentərˈteɪnmənt]
czytać książki to read books [riːd bʊks]
czytać czasopisma to read magazines [riːd ˈmæɡəziːnz]
czytać komiksy to read comics [riːd ˈkɑːmɪks]
słuchać muzyki to listen to music [ˈlɪsn tə ˈmjuːzɪk]
słuchać radia to listen to the radio [ˈlɪsn tə ðə ˈreɪdiəʊ]
oglądać telewizję to watch TV [wɑːtʃ ˌtiː ˈviː]
oglądać filmy to watch moviesUS
to watch filmsBR
grać w gry planszowe to play board games [pleɪ bɔːrd ɡeɪmz]
grać w gry komputerowe to play computer games [pleɪ kəmˈpjuːtər ɡeɪmz]
grać w gry wideo to play video games [pleɪ ˈvɪdioʊ ɡeɪmz]
grać w karty to play cards [pleɪ kɑːrdz]
grać w szachy to play chess [pleɪ tʃes]
iść na kręgle to go bowling [ɡoʊ ˈboʊlɪŋ]
iść popływać to go swimming [ɡoʊ ˈswɪmɪŋ]
iść do kina to go to the cinema [ɡoʊ tə ðə ˈsɪnəmə]
to go to the moviesUS [ɡoʊ tə ðə ˈmuːviz]
grać na gitarze to play the guitar [pleɪ ðə ɡɪˈtɑːr]
grać na pianinie to play the piano [pleɪ ðə piˈænoʊ]

 

spędzać czas na świeżym powietrzu to spend time outdoors
rozbić namiot to put up a tent
to pitch a tent
jechać pod namiot to go camping [ɡoʊ ˈkæmpɪŋ]
iść na spacer to go for a walk [ɡoʊ
to go for a stroll [ɡoʊ
podróżować to travel
ochotnik, woluntariusz to volunteer
iść na zakupy to go shopping [ɡoʊ
iść na ryby to go fishing [ɡoʊ
uprawiać sport to do sports
grać w golfa to play golf
grać w piłkę nożną to play soccer [pleɪ ]
to play football [pleɪ ]
jeżdżenie na rowerze cycling
biking
jazda konna horse riding
iść pobiegać to go running [ɡoʊ
to go jogging [ɡoʊ
żeglarstwo sailing

 

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

Make yourself at home!

She’s got lots of friends and a very busy social life.

  • It’s hard to have much of a social life when you work seven days a week.
  • plany na weekend weekend plans
  • What are your plans for the weekend?
  • Do you go out a lot

 

%d bloggers like this: