False friends w polskim i angielskim

False friends, czyli fałszywi przyjaciele, w językach obcych to pary wyrazów, które brzmią podobnie, lub tak samo w różnych językach, ale znaczą coś zupełnie innego, np. angielska pasta nie oznacza pasty do zębów, ale makaron.

Jeśli nie znasz różnicy w znaczeniu tych słów, łatwo możesz zostać źle zrozumiany. Dlatego warto się ich nauczyć. Żeby ułatwić Ci to zadanie, stworzyłem serię obrazków dzięki, którym szybciej zapamiętasz nowe słownictwo.

Między polskim i angielskim mamy kilka takich par false friends. Oto i one!

 

 

false friends w polskim i angielskim nauka języka angielskiego

 

closet ≠ klozet

(PL) klozet – to toaleta, po angielsku toilet.

(EN) closet [ˈklɑːzɪt]  – w Stanach Zjednoczonych to szafa na ubrania. W Wielkiej Brytanii stosuje się słowo wardrobe.

  • You’ll find tons of clothes in his closet.  – Znajdziesz tone ubrań w jego szafie.

 

 

false friends polsko angielskie

 

carnation ≠ karnacja

(PL) karnacja – to odcień koloru skóry, po angielsku to complexion.

(EN) carnation [kɑːrˈneɪʃn]  – w angielskim w to rodzaj kwiatu, nazywany goździkiem.

  • He got her a beautiful carnation as a gift. – Kupił dla niej goździki na prezent.

 

 

 

false friends w polskim i angielskim nauka języka angielskiego

 

lecture ≠ lektura

(PL) lektura – to książka, którą trzeba przeczytać do szkoły. Po angielsku mówimy na to set book.

(EN) lecture [ˈlektʃər]  – to wykład, na przykład na uniwersytecie.

  • They spoke about the future of global trade in a lecture at Oxford University. – Mówili o przyszłości handlu globalnego na wykładzie w Oxfordzie.

 

 

 

false friends w polskim i angielskim nauka języka angielskiego

 

caravan ≠ karawana

(PL) karawan – to samochód używany do przewożenia trumny podczas pogrzebu. W angielskim nazywamy go hearse [hɜːrs].

(EN) caravan [ˈkærəvæn]  – to przyczepa kempingowa.

  • This farmer lets holiday caravans park on his land. – Then rolnik pozwala przyczepom kempingowym parkować na jego terenie.

 

 

 

polsko angielskie false friends

 

pasta ≠ pasta

(PL) pasta – np. do zębów albo rodzaj gęstego sosu.

(EN) pasta [ˈpɑːstə]  – to polski makaron i kluski

  • Could you pass the pasta with sauce. – Mogłabyś podać makaron z sosem?

 

 

 

false friends w polskim i angielskim nauka języka angielskiego

 

fart ≠ fart

(PL) fart – to książka, którą trzeba przeczytać do szkoły. Po angielsku mówimy na to set book.

(EN) fart [fɑːrt]  – to dość śmieszne, ale w angielskim czasownik to fart oznacza pierdzieć. Bądź więc szczególnie uważny, używając tego słowa.

  • She farted on the bus packed with commuters. – Pierła w autobusie wypchanym ludzi jadącymi do pracy.

 

 

 

polsko angielskie false friends

 

chef ≠ szef

(PL) szef – to osoba, która dowodzi firmą i jej pracownikami. W angielskim szefem jest boss.

(EN) chef [ʃef]  – to słowo, które brzmi dokładnie tak samo, jak polski szef, mimo że zapisywane jest inaczej. Angielski chef nie oznacza tego samego co polski szef. Angielski chef to szef kuchni.

  • She used to work as a chef in an expensive, Parisian hotel. – On pracował jako szef kuchni w drogim, paryskim hotelu.

 

 

 

polsko angielskie false friends

 

hazard ≠ hazard

(PL) hazard – to słowo używane do opisu gier pieniężnych (po angielsku to gambling).

(EN) hazard [ˈhæzərd]  – po angielsku oznacza po prostu niebezpieczeństwo.

  • Growing levels of pollution represent a health hazard to the population. – Rosnący poziom zanieczyszczenia stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia populacji.
  • He is not aware of the hazards of smoking cigarettes. – On nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw palenia papierosów.

 

 

Inne polsko-angielskie false friends

 

Angielski Znaczenie Polski Znaczenie
academic nauczyciel akademicki akademik dormitory, student house
accord porozumienie, przyzwolenie akord chord
actual faktyczny, rzeczywisty aktualny current, present
actually w rzeczywistości, właściwie aktualnie currently
adept biegły, zręczny adept student, learner
affair
romans, sprawa  afera scandal
application podanie, zastosowanie, nałożenie aplikacja legal training
audition przesłuchanie do roli audycja broadcast
bark szczekać, kora bark shoulder
bat nietoperz bat whip
billion miliard bilion trillion
box boksować, pudełko boks boxing
brat bachor, brzdąc brat brother
carnation goździk karnacja complexion
chalet domek letniskowy, szałas pasterski szalet public toilet
chef kucharz, szef kuchni szef boss
closet szafa klozet toilet
cod dorsz kod code
combatant żołnierz, bojownik kombatant weteran
compact puderniczka kompakt CD, CD player
complement uzupełnienie, skład, załoga komplement compliment
condition stan, warunek kondycja  shape, fitness
confident pewny siebie konfident informer, secret agent
consequent wynikający z czegoś konsekwentny consistent
consequently w rezultacie konsekwentnie consistently
copper miedź koper dill
criminal przestępca kryminał detective story
data
dane data date
direction kierunek dyrekcja management
dress sukienka dres tracksuit
eventually ostatecznie, wreszcie ewentualnie alternatively, possibly
evidence dowód ewidencja records, files, register
expertise biegłość, wiedza specjalistyczna ekspertyza evaluation, opinion
fabric tkaninia fabryka faktory, manufacture
facet aspekt facet bloke, guy, fellow
fatal
śmiertelny fatalny dreadful, from hell
fundamentals podstawowe/najważniejsze zasady fundamenty foundation
grunt chrząkać, chrząknięcie grunt ground, soil, land
gust poryw (wiatru), powiew gust taste, style
gymnasium sala gimnastyczna gimnazjum secondary school, junior high school
hazard niebezpieczeństwo, ryzyko hazard gambling
herb zioło herb coat of arms
hurt ranić hurt wholesale
kit zestaw, komplet kit putty
lecture wykład lektura reading material
legitimacy zasadność, legalność legitymacja membership card
local miejscowy lokal place, accommodation
loch jezioro loch dungeon
lunatic szaleniec lunatyk sleepwalker
motor silnik motor motorcycle, motorbike
novel powieść nowela short story
obligation zobowiązanie obligacja bond
obscure niejasny obskurny shabby
occupant mieszkaniec, lokator okupant invader, occupier
odour zapach odór stench
ordinary zwyczajny ordynarny rude
paragon wzór (czegoś) paragon receipt
pasta makaron pasta toothpaste, paste
pathetic żałosny patetyczny pompous
pension emerytura pensja salary
photograph zdjęcie fotograf photographer
physician lekarz fizyk physicist
physique budowa ciała fizyka physics
pole biegun pole field
post poczta, słup post fast
pot garnek, marihuana (slang) pot sweat
prom bal (podobny do studniówki) prom ferry
receipt paragon recepta prescription
resort miejscowość wypoczynkowa resort department
rover wędrowiec rower bicycle, bike
salad sałatka sałata lettuce
sentence zdanie, wyrok sentencja saying
step krok step steppe
sympathy współczucie sympatia liking, fondness
tobacco tytoń tabaka snuff
wagon wóz wagon carriage
%d bloggers like this: