Dane osobowe – słownictwo na maturę

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

imię (first) name [ˈneɪm]
drugie imię middle name [ˈmɪdəlneɪm]
nazwisko surname [ˈsɜːneɪm]
family name [ˈfæmɪlineɪm]
last name [ˈlæstneɪm]
przezwisko nickname [ˈnɪkneɪm]
wiek age [ˈeɪdʒ]
data urodzenia date of birth [ˈdeɪt əv ˈbɜːrθ]
miejsce narodzin place of birth [ˈpleɪs əv ˈbɜːrθ]
numer telefonu (komórkowego) phone number [ˈfoʊn ˈnʌmbər]
numer telefonu komórkowego cellphone number US [ˈselfoʊn ˈnʌmbər]
mobile phone number BR [ˈmoʊbaɪlfoʊn ˈnʌmbər]
adres e-mail e-mail address [ˈiːmeɪl əˈdres]
płeć sex [ˈseks]
gender [ˈdʒendər]
kobieta female [ˈfiːmeɪl]
mężczyzna male [ˈmeɪl]
stan cywilny marital status [ˈmærɪtəl steɪtəs]
stanu wolnego single [ˈsɪŋgəl]
żonaty, zamężna married [ˈmærid]
rozwiedziony, -na divorced [dɪˈvɔːrst]
wdowa widow [ˈwɪdoʊ]
wdowiec widower [ˈwɪdəoʊr]
zawód profession [prəˈfeʃən]
hobby hobby [hɑːbi]
praca job [dʒɑːb]
adres address [əˈdres]
ulica (ul.) Street (St.) [ˈstriːt]
Road (Rd.) [ˈroʊd]
aleja (al.) Avenue (Ave.) [ˈævɪnjuː]
plac (pl.) Square (Sq.) [ˈskweər]
kod pocztowy zip code US [ˈzɪp koʊd]
postal code BR [ˈpoʊstəl koʊd]
dom house [ˈhaʊs]
mieszkanie apartment US [əˈpɑːrtmənt]
flat BR [ˈflæt]
piętro floor [ˈflɔːr]
narodowość nationality [ˌnæʃəˈnælɪti]
paszport passport [ˈpæspɔːrt]
numer paszportu passport number [ˈpæspɔːrt nʌmbər]

 

dane osobowe słownictwo matura lista

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

POLSKI ANGIELSKI
Jak masz na imię/ nazwisko?
Mam na imię/ nazwisko _______ .
What is your name / last name?
My name/ last name is _______.
Skąd jesteś?
Jestem z _______ .
Where are you from?
I’m from _______ . / I come from _______ .
Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w _______ .
Where do you live?
I live in _______ .
Ile masz lat?
Mam 20 lat.
How old are you?
I’m 20 (years old).
Jaki jest twój numer telefonu?
Mój numer telefonu to _______ .
What is your telephone number?
My telephone number is _______ .
Jesteś żonaty/zamężna?
Tak, jestem. / Nie, nie jestem.
Are you married ?
Yes, I am. /No I’m not.
Kiedy obchodzisz urodziny?
Mam urodziny _______ .
When is your birthday?
My birthday is on the _______ of _______.
Gdzie się urodziłeś?
Urodziłem się w _______.
Where were you born?
I was born in _______.
Jestem nieletni.
Jestem pełnoletni.
I’m of age.
I’m under age.
Co robisz? (Gdzie pracujesz?)
Jestem _______ .

Gdzie pracujesz?
Pracuję w _______.

What do you do?
I am a _______.

Where do you work?
I work at _______.

Jaki jest twój adres?
Mój adres to _______.
What is your address?
My address is _______.
Jaki jest twój numer telefonu?
Mój numer telefonu to _______.
What is your phone number?
My phone number is _______.
Mieszkasz w domu czy w mieszkaniu?
Mieszkam w _______.
Do you live in a house or an apartment?
I live in a/an _______.
Jakie masz hobby?
Moje hobby to _______.
What are your hobbies?
My hobbies are _______.

 

%d bloggers like this: