Czynności życia codziennego

Strona w budowie

 

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej ?

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

 

rutyna dzienna daily routine [ˈdeɪli ruːˈtiːn]
budzić się to wake up [weɪk ʌp]
wstawać to get up [ɡet ʌp]
posłać łóżko to make one’s bed [meɪk bed]
ubierać się to get dressed [ɡet drest]
jeść śniadanie to have breakfast [hæv ˈbrekfəst]
umyć zęby to brush one’s teeth [brʌʃ tiːθ]
brać kąpiel to have a bath [həvə bæθ]
to take a bath [teɪkə bæθ]
brać prysznic to have  a shower [həvə ˈʃaʊər]
to take a shower [teɪkə ˈʃaʊər]
makijaż
nałożyć makijaż
make-up [ˈmeɪk ʌp]
to put on make-up [pʊt ɑːn ˈmeɪk ʌp]
iść do szkoły to go to school [ɡoʊ tə skuːl]
uczyć się to study [ˈstʌdi]
odrabiać pracę domową to do homework [duːˈhoʊmwɜːrk]
iść do pracy to go to work [ɡoʊ tə wɜːrk]
przygotowywać posiłek to prepare a meal [prɪˈper ə miːl]
jeść obiad/ lunch to have dinner [həv ˈdɪnər]
to have lunch [həv lʌntʃ]
jeść kolację to have supper [həv ˈsʌpər]
iść na zakupy to go shopping [ɡoʊ ˈʃɑːpɪŋ]
odpoczywać to have a rest [həvə rest]
to take a rest [teɪkə rest]
zdrzemnąć się to take a nap [teɪkə næp]
szykować się do spania to get ready for bed [ɡet ˈredi fər bed]
to get ready to sleep [ɡet ˈredi tə sliːp]
kłaść się spać wcześnie to go to bed early [ɡoʊ tə bed ˈɜːrli]
siedzieć do późna to stay up (late) [steɪ ʌp leɪt]
iść do łóżka
iść spać
to go to bed [ɡoʊ tə bed]
to go to sleep [ɡoʊ tə sliːp]

 

OBOWIĄZKI DOMOWE HOUSE CHORES [haʊs tʃɔːrz]
posprzątać swój pokój to tidy up one’s room [ˈtaɪdi ʌp ruːm]
zamiatać podłogę to sweep the floor [swiːp ðə flɔːr]
wyprowadzić psa na spacer to take a dog for a walk [teɪkə dɔːɡ fərə wɔːk]
to walk a dog [wɔːkə dɔːɡ]
prać ubrania to wash clothes [wɑːʃ kloʊðz / kloʊz]
zrobić pranie to do laundry [du: ˈlɔːndri]
myć naczynia to do the dishes [du: ðə dɪʃɪz]
czyścić mieszkanie to clean the apartment [kliːn ðə əˈpɑːrtmənt]
prawować
żelazko, żelazo
to iron [ˈaɪərn]
iron [ˈaɪərn]
wyrzucać śmieci to take out the garbageUS [ˈɡɑːrbɪdʒ]
to take out the rubbishBR [ˈrʌbɪʃ]
odkurzać to vacuumUS [ˈvækjuːm]
to hooverBR [ˈhuːvər]
podlewać rośliny to water the plants [ˈwɔːtər ðə plænts]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: