Członkowie rodziny

Strona w budowie

 

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej ?

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

członkowie rodziny family members [ˈfæmɪli ˈmembərz]
krewni relatives [ˈrelətɪvz]
rodzice parents  [ˈpeərənts]
matka
mama
mother [ˈmʌðər]
momUS  [ˈmɑːm]
mumGR [ˈmʌm]
ojciec
tata
father [ˈfɑːðər]
dad [ˈdæd]
dziecko
dzieci
child  [ˈtʃaɪld]
children  [ˈtʃɪldrən]
rodzeństwo siblings  [ˈsɪblɪŋz]
jedynak an only child [ˈoʊnli tʃaɪld]
sierota an orphan [ˈɔːrfən]
syn son [ˈsʌn]
córka daughter [ˈdɔːtər]
siostra sister [ˈsɪstər]
brat brother [ˈbrʌðər]
bliźniaki twins [twɪnz]
siostra bliźniaczka twin-sister  [ˈtwɪn sɪstər]
brat bliźniak twin-brother [ˈtwɪn brʌðər]
siostra przyrodnia half-sister [ˈhɑːf sɪstər]
brat przyrodni half-brother [ˈhɑːf brʌðər]
macocha stepmother [ˈstepmʌðər]
ojczym stepfather [ˈstepfɑːðər]
pasierb, pasierbica stepchild [ˈsteptʃaɪld]
córka macochy/ ojczyma stepsister [ˈstepsɪstər]
syn macochy/ ojczyma stepbrother [ˈstepbrʌðər]
pasierbica stepdaughter [ˈstepdɔːtər]
pasierb stepson [ˈstepsʌn]
adopcja adoption [əˈdɑːpʃən]
rodzice adopcyjni adoptive parents [əˈdɑːptɪv ˈpeərənts]
adoptowane dziecko adopted child  [əˈdɑːptɪd ˈtʃaɪld]
przybrani rodzice foster parents [ˈfɑːstər peərənts]
przybrane dzieci foster children [ˈfɑːstər tʃɪldrən]
dziadkowie grandparents  [ˈgrænˌpeərənts]
babcia grandmother [ˈgrændmʌðər]
grandma [ˈgrændmə]
dziadek grandfather [ˈgrændfɑːðər]
grandpa  [ˈgræmpɑː] [ˈgrændpə]
wnuki grandchildren  [ˈgræntʃɪldrən]
wnuczka granddaughter  [ˈgrændɔːtər]
wnuk grandson  [ˈgrændsʌn]
pradziadkowie great-grandparents [ˈɡreɪt ˈgrænˌpeərənts]
prababcia great-grandmother [ˈɡreɪt ˌgrændmʌðər]
pradziadek great-grandfather [ˈɡreɪt ˌgrændfɑːðər]
prawnuki great-grandchildren [ˈɡreɪt ˌgræntʃɪldrən]
prawnuczka great-granddaughter [ˈɡreɪt ˌgrændɔːtər]
prawnuczek great-grandson [ˈɡreɪt ˌgrændsʌn]
ciocia aunt [ˈɑːnt]
wójek uncle [ˈʌŋkəl]
kuzyn/ kuzynka cousin [ˈkʌzən]
bratanica, siostrzenica niece [ˈniːs]
bratanek, siostrzeniec nephew [ˈnefjuː]
matka chrzestna godmother [ˈgɑːdmʌðər]
ojciec chrzestny godfather [ˈgɑːdfɑːðər]
żona wife [ˈwaɪf]
mąż husband [ˈhʌzbənd]
była żona ex-wife [ˈeks ˌwaɪf]
był mąż ex-husband [ˈeks ˌhʌzbənd]
wdowa widow [ˈwɪdoʊ]
wdowiec widower [ˈwɪdoʊər]
teściowa mother-in-law [ˈmʌðərɪnlɔː]
teść father-in-law [ˈfɑːðərɪnlɔː]
synowa daughter-in-law [ˈdɔːtərɪnlɔː]
zięć son-in-law  [ˈsʌnɪnlɔː]
szwagierka,bratowa sister-in-law [ˈsɪstərɪnlɔː]
szwagier brother-in-law [ˈbrʌðərɪnlɔː]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: