Magiczny czasownik – to get

Nikt nie powiedział, że nauka angielskiego jest łatwa, ale masz w tej walce jednego sprzymierzeńca. Mimo że jest mały i niepozorny to pomoże Ci stworzyć całą masę przydatnych zwrotów, wyrazić kupę emocji i na dodatek dzięki niemu zabrzmisz dużo bardziej naturalnie i native-like w angielskim. Przedstawiam twojego nowego/starego przyjaciela — czasownik to get!

W tym artykule dowiesz się o różnych znaczeniach tego słowa, przydatnych konstrukcjach gramatycznych, których znaczenie ułatwi ci komunikację w angielskim oraz kilku przydatnych zwrotach, jak i slangu, w którym występuje czasownik to get.
Let’s get down to work! (Zabierajmy się do pracy!)

BTW na końcu artykułu znajdziesz test. Utrwal nowo nabytą wiedzę, bo warto. Jeśli chciałbyś ściągnąć ten artykuł z ćwiczeniami w formacie PDF, możesz zrobić to TUTAJ.

 

Co oznacza to get?

Podobnie jak inne podstawowe czasowniki w angielskim to get także jest nieregularny. W czasie Past Simple przyjmuję formę got [ɡɑːt]US [ɡɒt]UK a w trzeciej formie (trzecia kolumna tabelki czasowników nieregularnychgot albo gotten [ˈɡɑːtn]US [ˈɡɒtn]UK, przy czym forma gotten prawie zawsze używana jest w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

To get stosujemy bardzo często i to w wielu różnych znaczeniach. Oto cztery najważniejsze z nich:

 

 1. to get = otrzymać, dostać, zdobyć, uzyskać
  (synonimy: to receive, to obtain)
  Znasz już pewnie to główne znaczenie tego czasownika. W nim stosowany jest najczęściej.
  Spójrz na poniższe przykłady zdań:

  – I got this gift from my friend. – Dostałem/am ten prezent od mojego przyjaciela. 
  – She got a job as a manager. – Dostała pracę jako menadżer. 
  – How did she get access to these files? – Jak uzyskała dostęp do tych plików?
  – He got a degree in medicine. – Uzyskał dyplom z medycyny. 

 

 1. to get = kupić
  (synonimy: to buy, to purchase)
  Czasownik to get używa się bardzo często, gdy mówi się o czymś co się kupiło. Potocznie nawet częściej niż to buy.

  – Could you get me a can of coke. – Mógłbyś mi kupić puszkę coca coli?
  – Where did you get that wallet? – Gdzie kupiłeś ten portfel?

   

 2. to get = przynosić; iść gdzieś, żeby coś przynieść
  (synonimy: to bring, fetch)

  – Can you get me a glass of water?  – Czy możesz przynieść mi szklankę wody?
  – I’ll get you some food. – Przyniosę ci trochę jedzenia.
  – Go to the kitchen and get another fork. – Idź do kuchni i przynieś jeszcze jeden widelec.

   

 3. to get = dotrzeć gdzieś, dojechać gdzieś
  (synonimy: to reach, to arrive)

  – After a long trip we finally got to Scotland. – Po długiej podróży wreszcie dotarliśmy do Szkocji.
  – Turn on the navigation. I don’t know how to get to her place. – Włącz nawigację. Nie wiem jak dojechać do jej domu. 

to get + adjective (przymiotnik)

Moją ulubioną funkcją czasownika to get jest to, że można dzięki niemu stworzyć całą masę przydatnych wyrażeń. Żeby to zrobić, do czasownika to get należy dodać przymiotnik, na przykład married (zamężny/a) i otrzymujemy w ten sposób: to get married — wziąć ślub lub to get + tired (zmęczony) =  to get tired — zmęczyć się.

Jakie znaczenie nadaje to get ? To get obrazuje zmianę sytuacji, przejście z jednego stanu na drugi.

 

znaczenie czasownika to get + przymiotnik

 

Spójrz na poniższe przykłady:

 

I am not tired. → I get tired → I am tired.
Nie jestem zmęczony. → Męczę się. → Jestem zmęczony.

 

I am not drunk. → I get drunk. → I am drunk.
Nie jestem pijany. → Upijam się. → Jestem piany.

 

I was not pregnant. I got pregnant. I am pregnant.
Nie byłam w ciąży. → Zaszłam w ciążę. → Jestem w ciąży

 

Spójrz na poniższą listę takich wyrażeń z czasownikiem to get:

 • to get addicted – uzależnić się
 • to get distracted – rozkojarzyć się
 • to get married – wyjść za mąż
 • to get fat – roztyć się
 • to get worried – zmartwić się
 • to get excited – podekscytować się
 • to get dirty – ubrudzić się
 • to get drunk – upić się
 • to get depressed – popadać w depresje, załamywać się
 • to get wet – zmoczyć się
 • to get angry – zdenerwować się
 • to get old – zestarzeć się
 • to get older – starzeć się
 • to get sick – rozchorować się
 • to get hurt – zranić się
 • to get bored – znudzić się
 • to get hungry – zgłodnieć
 • to get sleepy – zrobić się śpiącym
 • to get cold – oziębić się
 • to get lost – zgubić się
 • to get dressed – ubrać się
 • to get divorced – wziąć rozwód
 • to get late – robić się późno
 • to get dark – ściemnić się
 • to get lost – zgubić się (potocznie Get lost! – spadaj!)

 

 

to get + to + verb (czasownik)

Bardzo podobną konstrukcją gramatyczną jest to get + to + czasownik. Ma ona takie samo znaczenie jak to get + przymiotnik, wymaga tylko dodania to przed czasownikiem. Na przykład:

 • to get to know somebody – poznać kogoś
 • to get to like something/somebody – polubić coś/ kogoś
 • to get to sleep – usnąć, zasnąć (też: to fall asleep)

 

 

Popularne wyrażenia, idiomy oraz slang z to get

Z czasownikiem to get bardzo często tworzone są inne zwroty, potoczne, jak i te bardziej oficjalne. Oto kilka z nich:

 • to get something done – zrobić coś, skończyć coś
  – Just get it done! – Po prostu to zrób!
 • to get rid of something – pozbyć się czegoś
  – We need to get rid of the trash. – Musimy pozbyć się śmieci.
 • to get somebody – zrozumieć kogoś (czyjeś uczucia, postępowanie)
  – Do you really get me? – Czy naprawdę mnie rozumiesz?
 • to get used to something – przyzwyczaić się do czegoś.
  I’ve already gotten used to wearing a mask when outside.
  – Przyzwyczaiłem się już do noszenia maski na zewnątrz.
 • to get going – iść sobie, lecieć
  – We gotta get going. – Musimy już lecieć. / Musimy już iść.
 • to get to the bottom of something – Przejść do sedna czegoś
 • to get something off your chest – Wyrzucić coś z siebie.
  Tell me what happened! Just get it off your chest!
  – Powiedz mi, co się stało! Po prostu wyrzuć to z siebie!
 • Let’s get started! – Zacznijmy!

 

Wyrażenia potoczne z to get

 • Get lost! – Spadaj!
  I don’t ever want to see you again! Get lost, you liar! `
  – Nigdy więcej nie chcę cię widzieć! Spadaj, ty kłamco!
 • Get A Grip! – Weź się w garść!
  Could you finally stop panicking?! Get a grip!
  – Czy mógłbyś wreszcie przestać panikować ?! Weź się w garść!
 • Get on with your life! – Przestań myśleć lub martwić się o coś złego, co wydarzyło się w przeszłości i ponownie zacznij żyć normalnie!
 • Get A Life! – Zajmij się prawdziwym życiem!
  (Znajdź coś bardziej interesującego lub wartego poświęcenia czasu i energii, ponieważ obecnie skupiasz się na rzeczach, które są nudne lub nieistotne.)
 • Get Off My Case! – Odczep się ode mnie!
  Stop telling me what to do. Just get off my case!
  – Przestań mi mówić, co mam robić. Po prostu odczep się ode mnie!
 • to get the hang of something – zaczaić, zrozumieć coś
  I think I finally began to get the hang of chemistry.
  – Myślę, że w końcu zacząłem rozumieć chemię.

Phrasal verbs z czasownikiem to get

Z czasownikiem get tworzy się także wiele phrasal verbs. Oto najważniejsze z nich:

get
around
to have mobility, travel przemieszczać się, podróżować Since there is no public transportation here, you need a car to get around this town.
Ponieważ nie ma tutaj komunikacji publicznej, potrzebujesz samochodu, żeby się przemieszczać po mieście.
get at to suggest something sugerować coś
What are you getting at?
Do czego zmierzasz? / Co chcesz przez to powiedzieć?
get away to go on a vacation wyrwać się, pojechać na wakacje, uciekać On days like today, I just want to get away from it all.
W takie dni jak dzisiaj chcę po prostu uciec od tego wszystkiego.
get away with sth to do without being noticed or punished ujść na sucho, uniknąć kary za coś, wymigać się od czegoś What you did was despicable! You won’t get away with this!
To, co zrobiłeś, było podłe! Nie ujdzie ci to na sucho!
get back to return wrócić Get back here! I’m still talking to you!
Wracaj tu! Wciąż z tobą rozmawiam!
get back
at sb
to retaliate, take revenge

odegrać się na kimś,
zemścić się na kimś

She humiliated me in front of my family. I will get back at her one day.
Ona upokorzyła mnie przed całą rodziną. Pewnego dnia odegram się na niej.
get back into sth to become interested in sth again znowu się czymś zainteresować After years of having abandoned playing the piano, I’m finally getting back into playing a musical instrument.
Po latach porzucenia gry na pianinie w końcu wracam do gry na instrumencie muzycznym.
get by to have just enough of something such as money or knowledge so that you can do what you need to do radzić sobie finansowo I don’t make much money but somehow I still manage to get by. 
Nie zarabiam dużo, ale jakoś sobie radzę.
get down to make depressed gnębić, dołować This whole pandemic really gets me down. I am depressed. 
Ta cała pandemia mnie dołuje. Jestem w depresji.
get off to leave a bus, plane, or train wyjść z autobusu, samolotu lub pociągu Get off the bus!
Wyjdź z autobusu!
get on
sth
to step onto a vehicle wejść
(do pojazdu)
You need to open the door to get on the bus. 
Musisz otworzyć drzwi, żeby wejść do autobusu.
get along/on
with sb
to like each other and be friendly to each other mieć z kimś dobre stosunki Tom and his sister don’t get on with each other. 
Tom i jego siostra nie dogadują się.
I get along well with most of my colleagues.
Z większością moich kolegów dobrze się dogaduję.
get on
with sth
to give your time to something and make progress with it zabrać się za coś,
dalej coś robić
The sooner we finish the speeches, the sooner we can get on with the dinner. 
Im szybciej skończymy przemówienia, tym szybciej będziemy mogli przystąpić do kolacji.
get
out of
to avoid doing something that you should do or that you said you would do wymigać się od zrobienia czegoś said I’d call him, but now I want to get out of it.
Powiedziałem, że do niego zadzwonię, ale teraz chcę się od tego wymigać.
get over
sth
to recover from an illness, loss, difficulty dojść do siebie (np. po chorobie) It can take months to get over an illness like that.
Wyleczenie się z takiej choroby może zająć miesiące.
get over
sth
to overcome a problem dojść do siebie, przezwyciężyć (problem) There are many hurdles still to get over before the new gym can open.
Przed otwarciem nowej siłowni jest jeszcze wiele przeszkód do pokonania.
get (a)round
to sth
to finally find time to do
(get around to sth)US
zabrać się/ wziąć się do czegoś finally got round to reading that book you gave me.
W końcu udało mi się przeczytać tę książkę, którą mi dałeś.
get sth across/over to communicate, make understandable dotrzeć do kogoś
(z wiadomością)

A basic challenge facing the Union is therefore how to get that basic message across.
Dlatego najważniejsze wyzwanie stojące przed Unią polega na znalezieniu sposobu, aby ta podstawowa informacja dotarła do wszystkich.

get
sth back
to receive sth you had before  odzyskać coś I lent some money to Mark but now I can’t get it back.
Pożyczyłem Markowi trochę pieniędzy, ale teraz nie mogę ich odzyskać.
get
together
to meet
(usually for social reasons)
spotkać się z kimś I love Christmas. That’s the time of the year when the whole family gets together. 
Kocham święta. To pora roku, kiedy spotyka się cała rodzina.
get up to stand wstać Get up before you start singing the national anthem!
Wstań, zanim zaczniesz śpiewać hymn narodowy!
get up to get out of bed wstać (z łóżka) Get up!
Wstawaj! Pobudka!

 

TEST:

Przetestuj swoją wiedzę dotyczącą czasownika to get i przetłumacz poniższe zdania na angielski:

1. Zgubiłem się w lesie.
2. Zawsze upijam się po jednym kieliszku wina.
3. Nie mogę cały czas słuchać twoich skarg. Weź się w garść!
4. Nie chcę cię w moim samochodzie! Wysiadaj teraz!
5. Jestem nowy w Londynie. Naprawdę nie wiem jeszcze, jak poruszać się po mieście.
6. Musisz pozbyć się mrówek w swoim domu.
7. Na początku jej nie lubiłem, ale z czasem w końcu ją polubiłem.
8. Moi rodzice rozwiedli się.
9. Boję się być w związku, ponieważ nie chcę ponownie zostać zraniony.
10. Po prostu nie mogę się skupić i zbyt łatwo się rozpraszam.
Odpowiedzi znajdziesz TUTAJ (na końcu artykułu)
twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: