City / town / village / countryside – czym się różnią?

City i town? Oba te słowa można na polski przetłumaczyć jako miasto. Teraz pewnie myślisz sobie, że skoro mamy dwa różne wyrazy, to pewnie musi istnieć jakaś różnica między nimi, no bo po co komu dwa słowa na określenie dokładnie tego samego? I masz rację. Podobnie dzieje się również ze słowami oznaczającymi wieś: village, the country i countryside.

 

 

TOWN

Town [ˈtaʊn] – miasto, miasteczko

A place where people live and work, containing many houses, shops, places of work, etc., and usually larger than a village but smaller than a city. – Cambridge Dictionary

Historycznie podział był prosty: city to miasto z katedrą lub uniwersytetem a town bez. Obecnie nie jest już to tak łatwe.

Town używamy do określania mniejszych miast — miejscowości. Nie ma tutaj sztywnych zasad dotyczących liczby mieszkańców czy obszaru takiego miasta.

Przykłady zdań:

  • The nearest town is 20 miles away. – Najblisze miasto jest 20 mil stąd.
  • Where is your home town? – Skąd jesteś?

 

CITY

City [ˈsɪti] – miasto

A large town, any town in the UK that has a cathedral. – Cambridge Dictionary

City to większe miasto.

Jeśli w danym kraju jakieś miasto widziane jest jako znaczenie centrum handlu, nauki czy kultury nazywane jest wtedy city — ilość populacji takiego miasta musi być dużo w porównaniu do innych miejscowości danego kraju.

W kraju gdzie liczba mieszkańców jest stosunkowo mała miasto z liczbą mieszkańców powyżej kilku tysięcy ludzi, określa się mianem city. W bardziej liczebnych krajach ta liczba musi być znaczenie większa.

W Stanach zjednoczonych definicja miasta zmienia się od stanu do stanu. W niektórych stanach nazwanie danej miejscowości zależy od ilości mieszkańców a w innych od struktury lokalnego rządu. Na przykład w Utah zależy to od populacji: miejscowości poniżej tysiąca mieszkańców nazywane są town a powyżej tej liczby city.

W Anglii status tylko miasta, które otrzymały tytuł city, mogą o sobie tak mówić. Inne legalnie mogą mówić na siebie tylko town.

Jak widać, wszystko zależy od perspektywy i kraju.

Zapamiętaj więc, że city jest większym miastem a town mniejszym.

Przykłady zdań:

  • New York is a bustling city. – Nowy Jork jest zatłoczonym miastem.
  • Rome is an ancient city. – Rzym jest starożytnym miastem.

 

 

village countryside town city różnica czym się różnią s

 

Jeśli chodzi o słowo wieś po angielsku, tutaj także mamy kilka różnych opcji.

 

VILLAGE

village [ˈvɪlɪdʒ] – wieś (konkretna wieś)

A group of houses and other buildings that is smaller than a town, usually in the countryside. – Cambridge Dictionary

Village oznacza jakąś konkretną wieś,  nie tylko wieś jako przeciwieństwo miasta.

Przykłady zdań:

  • We live in a small village not far from New York. – Mieszkamy w małej wsi, niedaleko Nowego Jorku.
  • He was born in the village of Churchville in Pennsylvania. – On urodził się we wśi Churchville w Pensylwanii.

 

THE COUNTRY 

the country [ˈkʌntri]  – wieś (przeciwieństwo miasta)

Any area outside towns and cities, with fields, woods, farms, etc. – Oxford Learners Dictionaries

The country oznacza tereny, które są poza miastem, jest przeciwieństwem miasta. Pamiętaj, że słowo country oznacza również kraj/państwo.

Przykłady zdań:

  • I spend my vacations in the country – Spędzam wakacje na wsi.
  • He lives in the country. – On mieszka na wsi.

 

COUNTRYSIDE

Countryside [ˈkʌntrisaɪd]  – wieś (tereny rolne)

Land not in towns, cities, or industrial areas, that is either used for farming or left in its natural condition. – Cambridge Dictionary

Countryside określa tereny rolne, wiejski krajobraz. Na takich terenach znajduje się tylko kilka zabudowań.

Przykłady zdań:

  • The countryside around there is beautiful. Natura tam jest przepiękna.
  • Every summer hundreds of people flock to the countryside. – Co lato setki ludzi zjeżdżają się na wieś.
twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: