Angielska spółgłoska [m]

Amerykańskie [m] wymawiamy praktycznie tak samo, jak polskie m.

Ten dźwięk możemy zapisać zarówno za pomocą m, jak i  mm:

  • summer [ˈsʌmər] (lato)
  • yummy [ˈjʌmi] (pyszny)
  • community [kəmˈju:nəti] (społeczność)
  • immune [ɪmˈju:n] (odporny, np. na chorobę)
  • common [ˈkɑ:mən] (powszechny)

 

It’s a very common mistake.
That was a mummified mummy of a mammal.

 

Nieme M

To bardziej chyba jako ciekawostka, ponieważ nieme m występuje baaardzo rzadko i na dodatek w słowach, z którymi często się nie spotkasz.

Zasada z niemym m brzmi:

‘M’ is always silent before ‘n’ at the beginning of a word.
M jest zawsze nieme przez n na początku słowa.

Zbitkę mn– czytaj więc jako [n].

Oto dwa przykłady (nie ma ich zbyt wielu):

  • Mneme [‘niːmiː] – Mneme (imię jednej z muz)
  • mnemonic [nɪˈmɑːnɪk] – mnemoniczny, pamięciowy
twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: