Angielska spółgłoska [m]

Amerykańskie [m] wymawiamy praktycznie tak samo, jak jego polski odpowiednik.

Ten dźwięk możemy zapisać zarówno za pomocą  m, jak i  mm.

Spójrz na wymowę poniższych słów:

  • summer [ˈsʌmər] (lato)
  • yummy [ˈjʌmi] (pyszny)
  • community [kəmˈju:nəti] (społeczność)
  • immune [ɪmˈju:n] (odporny, np. na chorobę)
  • common [ˈkɑ:mən] (powszechny)

 

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: