Różnica między “advice” i “advise”

Wiesz, czym różnią się od siebie advice i advise? Warto znać tą różnicę, ponieważ bardzo prawdopodobnie możesz być o nią zapytany na maturze albo podczas egzaminu na certyfikat językowy.

 

Advice

Advice jest rzeczownikiem niepoliczalnym — nie tworzy więc liczby mnogiej (advices).

Oznacza to również, że jeśli chcemy powiedzieć, że otrzymaliśmy od kogoś jedną radę, nie możemy po prostu powiedzieć one advice tylko a piece of advice.

Między liczebnikiem (jeden, dwa…) i rzeczownikiem niepoliczalnym (advice, information itp.) musi stać odpowiednie słowo specjalne – w tym przypadku jest to “piece”.

  • A piece of advice – (jedna) rada
  • Two pieces of advice — dwie rady

Przykłady zdań:

  • She gave a great piece of advice. – Dała mi bardzo dobrą radę.
  • The best advice I can give you is to try to relax. – Najlepszą radą, jaką mogę ci dać, to zrelaksuj się.
  • I took your advice, and I moved out. – Posłuchałem twojej rady i się wyprowadziłem.

Advise

Advise jest czasownikiem i na polski tłumaczone jest jako “radzić”, “polecać”.

Przykłady zdań:

  • If only David were here to advise us. – Gdyby tylko David był tutaj i mógł nam coś doradzić.
  • Your teacher will be able to advise you. – Twój nauczyciel będzie w stanie ci poradzić.

 

Wymowa

Wymowa obu słów jest bardzo podobna, ale nie jest identyczna!
Rzeczownik advice wymawiamy jako [ədˈvaɪs], a czasownik advise w formie bezokolicznika jako [ədˈvaɪz]. Zwróć uwagę na ostatni dźwięk w obu słowach: advice [s] i advise [z].

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: